Bollnäs kommunala tillgänglighetsråd är ett råd där kommunen och den lokala funktionshindersföreningarnas samarbetsorgan Funktionsrätt Bollnäs samarbetar. Kommunala tillgänglighetsrådet är underställd kommunstyrelsen. Rådet är ingen kommunalnämnd utan en viktig kanal till personer med funktionsnedsättning i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut.

Funktionshindersorganisationer samt politiker från kommunala nämnder har en bred presentation i det kommunala tillgänglighetsrådet. Varje representant i KTR företräder ett speciellt område och för att kunna belysa en problematik krävs samtliga representantens kunskap och erfarenheter. Detta är en förutsättning för att uppnå en god genomslagskraft för de funktionshinderpolitiska frågorna i Bollnäs kommun.

Syfte
- Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ för funktionhinderspolitiken i kommunen.
- Tillgänglighetsrådet påverkar arbetet så att funktionshinders perspektivet integreras och framträder i förvaltningarnas arbete.
- I tillgänglighetsrådet samråder och informerar kommunen om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av åtgärder som har eller kan få betydelse för personer med funktions¬nedsättning.
- Tillgänglighetsrådet följer årligen upp hur (det av kommunfullmäktige 2002-02-25, § 24, antagna) kommunens funktionshinderpolitiska program efterlevs.

Länkar och mer information
pdfFunktionshinderspolitisk policy för Bollnäs kommun454.19 KB (2019)

Länk till sammanträdeskalendern
Länk till protokollsbibliotek
Instruktion för Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR)
Länk till hemsidan Myndighet för delaktighet
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ledamöter i tillgänglighetsrådet representeras av:

Representanter Bollnäs kommun
Britt-Marie Rosenqvist (MP) KS, ordförande KTR
Peter Nordebo, (L) KS
Elsy Burman, (S) BUN
Lennart Näslund, (S) TFN
Roger Kvarnäng, (C) MBN
Tommy Winqvist, (M) SN
Roy Vonborg, (M) KN
Johan Persson Bång, (M), KS
Curt Dübeck, (M) MBN
Nicklas Fredriksson, (C) SN
Lars B Andersson, (V) TFN
Kristoffer Löfgren, (V) BUN
Tommy Winqvist, (M) SN
Roy Vonborg, (M) KN

Representanter Funktionsrätt Bollnäs

Ledamöter
Mona Nilsson, Funktionsrätt Bollnäs
Lillemor Forslund, Funktionsrätt Bollnäs
Mikael Lindh, Funktionsrätt Bollnäs
Susanne Jonsson, Funktionsrätt Bollnäs
Susanne Berbres, Funktionsrätt Bollnäs

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01