ame

Arbetsmarknadsenheten samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska och arbetsbefrämjande åtgärder gällande ungdomar, långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning, med arbetshandikapp, utrikesfödda och flyktingar samt personer som uppbär ekonomiskt bistånd.

Enhetens huvudsakliga uppgift är att stödja den enskilde individen i syfte att öka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden.

Detta sker i individuellt utformade insatser såsom exempelvis arbetspraktik, arbetsträning, coachning, förstärkt arbetsträning, språkpraktik, vägledningspraktik, sysselsättning, vägledning och anställningar.

Arbetet sker i samarbete med arbetsförmedling, socialförvaltning, försäkringskassa samt övriga samarbetspartners inom såväl offentlig som privat sektor.

Arbetsmarknadsenheten har ansvaret för Kommunala Aktivitetsansvaret i Bollnäs kommun. Ungdomar mellan 16-20 år som inte påbörjat, som har avbrutit eller inte har fullföljt sin gymnasieutbildning skall erbjudas individuella aktiviter. Syftet är att motivera ungdomarna att i första hand påbörja eller återuppta en utbildning.

Arbetsmarknadsenheten består av flertalet olika verksamheter. Läs mer här.

Verksamhetschef
Ewa Marianne Jonsson

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278 - 254 41