Vad innebär korttidsvistelse?
Korttidsvistelse innebär service och omvårdnad under en kortare period, tillfällig eller återkommande. Det kan vara när en akut situation uppstår i hemmet och den enskildes behov inte kan tillgodoses där. Korttidsvistelse kan också vara en möjlighet när det finns behov av att utreda om den enskilde kan bo kvar hemma eller behöver flytta till ett särskilt boende. Återkommande korttidsvistelse, syftar till att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma samt till att avlasta den närstående.

Var finns korttidsplatser?
Karlslund i centrala Bollnäs finns idag 10 korttidsplatser. Under en tid finns korttidsplatserna på Karlslund tillgängliga på de olika särskilda boendena. För mer information - kontakta enhetschef på telefon: 0278-250 23
Ängslunda i Arbrå finns åtta platser för återkommande korttidsvistelse.   

Vad kostar det?
Kostnaden för korttidsvistelse är 228:- per dygn. Kostnaden är uppdelad i två delar; 158:- för kosten och 70:- för omvårdnaden

Ansökan
Om du vill ansöka om korttidsplats tar du kontakt med en biståndshandläggare.

Kontaktuppgifter
Korttidsboende  Karlslund
Adress: Kvarnvägen 6, 821 43 Bollnäs
Enhetschef 0278-250 23
Sjuksköterska 0278 -251 03

Här finns information om saker som kan vara bra att veta inför en vistelse på pdfKorttidsvistelse Karlslund

 

Ängslunda vån C, återkommande korttidsvistelse 0278- 254 12
Adress:Hälsingegatan 43, 820 10 Arbrå
Enhetschef 0278 -254 19
Sjuksköterska 073- 274 64 40

Här finns information om saker som kan vara bra att veta inför en vistelse på pdfÄngslunda vån C

 

Korttidsvistelse
Karlslund

Enhetschef
Jannett Källänge
Skicka e-post
0278-250 23 

Återkommande korttidsvistelse
Ängslunda
0278-254 12

Enhetschef
Anna Axberg
Skicka e-post
0278-254 19