Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ges vanligtvis i stödfamilj eller på korttidshem. Genom insatsen ges anhöriga möjlighet till avlastning i omvårdnadsarbetet och utrymme för avkoppling. För den funktionsnedsatte ska vistelsen tillgodose behov av miljöombyte och rekreation, samt ge möjlighet till personlig utveckling. När det gäller vilken stödfamilj som ska få uppdraget så har barnet och dess familj möjlighet att lämna önskemål.

Bollnäs kommuns korttidshem ligger på Höghammarvägen.
Telefon: 0278-104 21

För ansökan kontakta våra biståndshandläggare.

 

Stödfamilj

Vad är en stödfamilj?
En familj med ett barn som har en funktionsnedsättning kan behöva vila ibland och barnet få möjligheter till miljöombyte. Då kan en stödfamilj vara bra. Stödfamiljen tar emot barnet i sitt eget hem. Insatsen kan sökas av en person med funktionsnedsättning, vårdnadshavare, god man eller förvaltare. Det är socialtjänsten i kommunen som tillsätter stödfamilj.

 

Vad innebär det att vara stödfamilj?
Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten. Stödfamiljen har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den person som de är eller har varit ett stöd för.

 

Stödfamiljen ska ge stöd och avlastning.
Det innebär att barnet får komma till stödfamiljen till exempel en gång i månaden. Stödfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö och vara ett stöd för föräldern/föräldrarna. Stödfamiljen ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan person i familjens vardag.

 

Vem kan bli stödfamilj?
Det krävs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att stödfamiljen bör:

 • tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor
 • vara intresserad av hur andra människor har det
 • ha en trygg och stabil livssituation
 • vilja göra en insats över en längre tid
 • ha känslomässigt och fysiskt utrymme för att ta emot ett barn i sitt hem
 • ha fyllt 25 år  

Den som vill bli stödfamilj genomgår en utredning. Vi gör alltid hembesök och begär utdrag ur polisens belastningsregister

 

Vad kan stödfamiljen förvänta sig av socialtjänsten?

 • att innehållet i uppdraget är tydligt
 • vägledning, stöd och hjälp
 • arvodes- och omkostnadsersättning enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer
 • träffar vid behov
 • hjälp att på ett bra sätt starta och avsluta uppdraget

 

Något att tänka på som stödfamilj
Att etablera kontakt kan ibland gå fort och ibland ta längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom eller för stora krav. Prata igenom i den egna familjen vad det innebär att bli stödfamilj också med de egna barnen, ta beslutet gemensamt. Samt planera uppdragets avslutning så att det känns bra både för den/de som fått hjälp och för stödfamilj.

 

Vill du bli stödfamilj?
Vi söker kontinuerligt stödfamiljer som har intresse att åta sig uppdrag för funktionsnedsatta barn och ungdomar. Är du intresserad, ta kontakt med enhetschef Anneli Persson för vidare information och intresseanmälan.
Telefon:0278-252 50

 

Vill du göra en insats för ett barn?
Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar. På socialstyrelsens hemsida min insats kan du läsa om hur du kan hjälpa ett barn och anmäla ditt intresse: mininsats.se

Korttidsvistelse LSS

Enhetschef
Anneli Persson
Skicka e-post
0278-252 50