Världens chans att plugga ikapp och höja betygen!

Lovskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen är skyldig enligt lag att erbjuda lovskola under juni månad och med minst 50 timmar för elev som i årskurs 8 och 9 riskerar att inte bli behörig till ett nationellt yrkesprogram på gymnasieskolan. 

Här kan du läsa vad Skolverket säger om lovskola

Till dig som har barn i årskurs 8 och 9

Rektor beslutar om ditt barn ska bli erbjuden lovskola, men det är du som vårdnadshavare, tillsammans med ditt barn, som beslutar om att delta.

Lovskolan är frivillig men om man tackat ja till erbjudandet är det obligatorisk närvaro, precis som i den vanliga skolan. Frånvaroanmälan ska därför göras till skolan vid sjukdom eller annan frånvaro.

Skolskjuts, skollunch och elevhälsa erbjuds utifrån nu gällande regler.

Tid för lovskola

Lovskolan är planerad för 50 timmar under juni månad. Alla elever som går i den kommunala skolan i Bollnäs kommun har lovskola på Alirskolan. 

Vid frågor, ta kontakt med respektive skola

Rektor Lilian Varnander, Alirskolan
0278-255 78
e-post lilian.varnander@bollnas.se

Rektor Daniel Johansson, Arbråskolan
0278-250 22
e-post daniel.johansson@bollnas.se

Rektor Cecilia Haage Lönn, Kilafors skola
0278-254 42
e-post cecilia.haage.lonn@bollnas.se

 

Här finns en broschyr som du kan skriva ut!

(Vid utskrift välj Vänd längs kortsidan och Liggande)

pdf Broschyr lovskola 202