Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Kommunstyrelsen sammanträder torsdagen den 6 maj kl. 08:30, våning 6, stadshuset.

 

Mötet inleds med allmänhetens frågestund där kommunens medborgare kan ställa frågor inom nämndens verksamhetsområde till nämndens ledamöter. Allmänhetens frågestund varar som längst 30 minuter.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund, men är till övriga delar stängt för åhörare. Ett beslut som gäller tills vidare, men kan komma att ändras med kort varsel.Marie Centerwall
ordförande

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

  • Allmänhetens frågestund
  • Sammanträdet öppnande
  • Upprop
  • Val av justerande
    Justering äger rum på kommunkansliet, måndagen den 10 maj kl. 13:15

 

 

pdfHela kallelsen i pdf-format

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01