Socialnämnden sammanträder onsdagen den 1 december kl. 9:00 i Sessionssalen, våning 6, Stadshuset.

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare Helena Lööf så snart som möjligt, tfn 0278-257 45, e-post helena.loof@bollnas.se 


Erika Engberg
ordförande

 


FÖREDRAGNINGSLISTA

  • Allmänhetens frågestund
  • Sammanträdets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerande
    Justering äger rum på kommunkansliet, tisdagen den 7 december, kl 09:30.

 


pdfHela kallelsen i pdf-format

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01