Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Fiske 58b69

Om den pågående pandemin kommer stoppa den urbanisering som under många år pågått vet vi inte. Men en sak är vi säkra på, det är att pandemin förändrar hur människor ser på städer och det är omständigheter vi som kommun behöver förhålla oss till och tillvarata. Pandemin kan komma sätta avtryck i den framtid vi möter med fler som vill flytta sig själva, arbetet och kanske företaget till kommuner som vår, inte minst utifrån kommunens goda kommunikationer och vetskapen om att digitaliseringen medger för allt fler att kunna arbeta hemifrån, helt eller delvis.

I Bollnäs är de politiska direktiven är tydliga och anger att alla delar av vår kommun behöver utvecklas och att kommunala verksamheter ska vara närvarande i alla kommundelar. Tillgång till service som behövs nära och ofta, såsom trygga bostäder för äldre, skolor och infrastruktur beskrivs vara grundläggande för att öka tryggheten oavsett var i kommunen man bor, vilket stärker kommunens förutsättningar att utvecklas vidare.

Näringslivs- och utvecklingskontoret arbetar därför med att se över olika bygders förutsättningar och verkar för att på kreativa sätt tillvarata idéer som kommer från olika aktörer och att sätta dem i sammanhang som bidrar till bygdens samlade utveckling. Detta med syfte att underlätta och skapa förutsättningar som får fler att bo, verka och leva samt att driva företag i alla delar av kommunen, vilket stärker kommunens förutsättningar att möta framtiden med invånare som lever ett gott liv.


Unik rapport om arbetet med service på landsbygden

2016-2020 har Region Gävleborg haft möjlighet att via medel från Landsbygdsprogrammet och regionala utvecklingsmedel intensifiera arbetet med att utveckla och stärka kommersiell service för en levande landsbygd. Nu är slutrapporten klar och med bilder och berättelser går det nu att ta del av hur arbetet bedrivits.

Magasinet Blick
Läs magasinet - klicka här

– Det är genom berättelserna i rapporten som vi synliggör kunskapen om service på landsbygden. Möten mellan människor skapar förutsättningar för levande landsbygder. Jag hoppas att du kommer inspireras och engageras i läsningen av magasinet och sprida informationen vidare, Carina Munter projektledare, Stärkt regional serviceutveckling i Gävleborg.

– Gävleborg ska hålla ihop, inte dras isär och det ska vara möjligt för människor att bo, leva, och verka i alla delar av länet. Det är en fråga om rättvisa och jämlikhet, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Arbetet med att stärka kommersiell service på länets landsbygder bevisar att vi tillsammans har resurser och kraft för utveckla hela vårt län. Jag är säker på att det bidrar till ett tryggare och mer rättvist samhälle som håller ihop, säger Eva Lindberg, regionråd Region Gävleborg