Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Majorns Hage ligger i Arbrå, norr om Bollnäs. I denna hage har djur betat sedan 1700-talet och är växtplats för många speciella arter. Naturreservatet består av en öppen betesmark och en äldre skog. I och med att området är så kulturhistoriskt präglat och där bete har varit en tradition sedan länge så innehåller området höga naturvärden i form av växter och strukturer som är förknippade med lång beteshävs. Några av de skyddsvärda arterna är stagg, ögontröst, kattfot och låsbräken. 

Området är 12 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen Gävleborg.

 snelhest 5e247

 

Dela på Facebook