navet webb


NAVET vänder sig till unga vuxna mellan 16-24 år inom Bollnäs kommun och är ett samarbete mellan Bollnäs kommun; Arbetsmarknadsenheten, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland samt Hälsinglands Utbildningsförbund. Målet är att arbeta för att i samverkan halvera ungdomsarbetslösheten till 2020.

På NAVET möter Du olika professioner från samtliga samverkanspartners och där kan Du få vägledning gällande arbete och utbildning kopplat till framtida yrkesval och egen försörjning.

Arbetsgivare, näringsliv och föräldrar, samt andra aktörer är också varmt välkomna att besöka NAVET och samverka med oss!

En arbetsgrupp, en  styrgrupp, en ledningsgrupp samt en referensgrupp som utgörs av Kommunstyrelsens arbetsutskott finns kopplad till verksamheten.


Kommunala Aktivitetsansvaret

Är du mellan 16-20 år och inte tagit gymnasieexamen?
Vill du hitta en ny väg att gå vidare?
Du har då möjlighet att på NAVET få vägledning utifrån vad just du behöver.

Läs mer om Kommunala Aktivitetsansvaret här


Vidare är NAVET en del i Bollnäs kommuns Integrationsstrategi gällande arbetsmarknadsinsatser.

Verksamhetsansvarig: Arbetsmarknadsenheten

Öppettider: måndag - fredag 13.00-15.00
Övriga tider är för bokade besök

Lunchstängt: 12.00-13.00

Informationsmaterial
Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift

Kontaktuppgifter (fler kontaktuppgifter längre ner)

Navet Bollnäs
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs

Karta: 
Hitta till oss

Kontaktpersoner, Arbetsmarknadsenheten

Post skickas till postadress:
Bollnäs Kommun
Arbetsmarknadsenheten
821 80 Bollnäs

Verksamhetschef
Ewa Marianne Jonsson
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
Tfn: 070-258 06 88
E-post: ewamarianne.jonsson@bollnas.se

Enhetschef
Åsa Brolin
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
Tfn: 072-529 75 75
E-post: asa.brolin@bollnas.se

Arbetsmarknadskonsulent
Jens Arbinger
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs

Tfn: 072-589 57 02
E-post: jens.arbinger@bollnas.se 

Arbetsmarknadskonsulent
Lena Larsson 
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs
Tfn: 070-365 16 02
E-post: lena.a.larsson

Arbetsmarknadskonsulent
Carina Lindberg
Björkhamregratan 48 
821 32 Bollnäs
Tfn: 073-275 46 14
E-post: carina.lindberg@bollnas.se  

Administratör
Anita Källänge
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
Tfn: 0278-255 53
E-post: anita.kallange@bollnas.se

Kontaktpersoner, Arbetsförmedlingen

Post skickas till postadress:
Arbetsförmedlingen
Södra Hälsingland, Bollnäs
Box 273
821 23 Bollnäs

Fax: 0278-639 101
Växel: 0771 60 00 00
Web: http://www.arbetsformedlingen.se/bollnas

Arbetsförmedlare
Ann-Louise Zetterström
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs
Tfn: 010-487 64 63
E-post: ann-louise.zetterstrom@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlare
Lillemor Lind
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs
Tfn: 010-486 64 97
E-post: lillemor.lind@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlare
Timo Oksanen
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs
Tfn: 010-487 42 56
E-post: timo.oksanen@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlare
Shivan Hajo
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs
Tfn 010-488 86 76
E-post shivan.hajo@arbetsformedlingen.se

Sius-Konsulent
Karin Flodstam
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs
Tfn: 010-486 30 44
E-post: karin.flodstam@arbetsformedlingen.se

Sius-Konsulent
Klas Tviksta
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs
Tfn: 010-487 04 94
E-post: klas.tviksta@arbetsformedlingen.se


Kontaktpersoner, Socialtjänsten

Post skickas till postadress:
Bollnäs Kommun
Socialtjänsten, Individ- och familjeomsorg
821 80 Bollnäs

Koordinator
Patrick Alm
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs
Telefon 070-190 96 51
E-post: patrick.alm@bollnas.se

 

Kontaktpersoner, Hälsinglands Utbildningsförbund

Studie- och Yrkesvägledare
Pia Olsson
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs
Tfn: 010-454 11 34
Mob: 073-08 35 57
E-post: pia.olsson@hufb.se

Länkar:
Arbetsförmedlingen
Delegationen för unga till arbete
Hälsinglands Utbildningsförbund
Kommunala Aktivitetsansvaret

Enhetschef
Åsa Brolin

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
072-529 75 75