Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra det förebyggande arbetet och registrera riskbedömningar.
Det som registreras är risk för fall, trycksår, onormal nedgång i vikt, munhälsa och blåsdysfunktion/inkontinens.
Gutenberg i Bollnäs uppmärksammas nu i en inspirationsfilm av Pontus Orre från Söderhamn.

- Det engagemang som finns betyder mycket för våra äldre och ger ett mervärde, säger Therese Norgren, utvecklingsledare:
Gutenberg är ett gott exempel. Alla har lagt ner ett stort arbete. Det är bra att det uppmärksammas.

Här kan du se filmen.