Som väl alla har märkt vid det här laget, så pågår det sedan någon månad tillbaka markarbeten i nära anslutning till Schenströmsrondellen. Vad det handlar om är att kommunens gatuenhet håller på att restaurera vägtrummorna under Sjukhusvägen, för att Myrbäcken, eller Lortbäcken som den heter i folkmun, ska kunna fortsätta att rinna obehindrat i sin fåra ut i Vågen.

Fram till i måndags har man ägnat sig åt förberedelsearbeten, där man bland annat gjutit en stor kassun vid själva inloppet till vägtrumman, för att därefter övergå till slutförandet av hela projektet.

Det innebär att man just nu håller på för fullt med något som bland fackmän kallas relining. Eller strumpinfordring på ren svenska. En metod som gör att man slipper byta ut hela den uttjänta vägtrumman, och i stället tätar till den inifrån. Det går till så att ett epoxi/styrenmaterial blandas i ett slags torn, varefter blandningen rullas ut i trumman och liksom vänds in och ut och därigenom infordrar och tätar den gamla vägtrumman.

Huvudorsaken till att man använder den här metoden är att vägtrummorna, som är tre till antalet, ju löper under och i anslutning till en så kallad utryckningsväg, till och från både sjukhuset och Räddningstjänsten. Därmed finns helt enkelt inga möjligheter att stänga av vägen. På det här viset blir själva ingreppet i trafikmiljön minimalt.

Att man använder relining på en trumma med hela två meters diameter är helt unikt i branschen. Det innebär att det danska företaget som anlitats för uppdraget, och som förutom att både leverera materialet och utrustningen, även själva är på plats och utför arbetet tillsammans med vår egen personal. Vilket man normalt inte är. Det är helt enkelt ett pilotprojekt även för dem.

Lite fakta i övrigt: Den längsta vägtrumman är 80 meter lång och två meter i diameter, de två övriga är 14 meter långa och 1,5 meter i diameter. Inga vanliga rörstumpar precis. Som lite kuriosa kan nämnas att alla kemikalierna till ”strumporna” fraktats hit i långtradare från Tyskland, inpackade i snö och is för att behålla sin nödvändiga konsistens.

För personalen på gatuenheten innebär detta bråda dagar (och nätter!). Driftschefen Stefan Valfridsson och hans mannar är i gång i princip dygnet runt fram till mitten av nästa vecka. Det blir inget lugnt och fridfullt första maj-firande för våra kollegor på Tekniska förvaltningen…

IMG 0001

IMG 0002

IMG 0003

IMG 0004

IMG 0005