Vem som helst kan drabbas av psykiskt ohälsa, det syns inte utanpå och det finns heller inget vaccin mot detta. De finns där som stöd när man som bäst behöver den. Det kan exempelvis handla om svårigheter med olika sociala relationer, att planera sin tid, hantera stress och ångesttillstånd etc.

Inom Socialförvaltningen finns Uppsökande och informerande verksamhet. Där arbetar Margareta Wallin och Katarina Jonsson. Verksamheten är kostnadsfri och uppsökarna har tystnadsplikt
Personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning har ofta svårigheter att själva söka den hjälp/stöd de är i behov av. Verksamheten är en länk för att underlätta i kontakten med andra myndigheter och organisationer utifrån den enskildes situation, behov och intresse.

Funnits sedan 2009
Uppsökande och informerande verksamhet började som ett projekt år 2007 och blev en permanent verksamhet 2009.

I dag har verksamheten två medarbetare som uteslutande arbetar med människor som av olika anledningar drabbas av psykiskt ohälsa/funktionsnedsättning. Här passerar årligen 60-70 ärenden av varierande varighet.

Den uppsökande verksamheten för inga journaler eller andra noteringar. De får kontakt med en behövande genom socialtjänsten individ- och familjeomsorg, bovärden i ett bostadsföretag, hälsocentralen etc. Allt sker med den behövandes samtycke.

Lotsar rätt
– Hos oss är inte den ena dagen lik den andra, säger Margareta och Katarina. Olika händelser kan påverka människors psykiska ohälsa som gör att de inte orkar att ta tag i, vardagliga saker som personlig hygien, städning, handling, betala räkningar etc. Det är här den Uppsökande verksamheten kommer in.
– Vi försöker lotsa rätt och få människor att se sina egna färdigheter och möjligheter.

Den största tillfredställelsen i arbetet är förstås när någon kommit ”på rätt köl”. Mest minns Margareta och Katarina en tonårskille med livströtthet. Där jobbade Margareta och Katarina aktivt med att motivera killen till ”att livet är värt att leva” och att det finns alternativ till droger med mera.
– Vi kände att han tyckte om tanterna, säger de och skrattar.

Stödpersoner
Uppsökande verksamheten möter olika livsöden- svåra och mindre svåra.
Katarina och Margareta finns med som stöd till personen i fråga klarar sig hyggligt på egen hand. Ibland behövs mindre hjälp och stöd; andra gånger en lång periods aktivt arbete och en del gånger måste man också ta hjälp av t.ex. sjukvården i mycket svåra ärenden.

Till den Uppsökande verksamheten som har sina lokaler på Torsbergsgatan behövs ingen remiss eller kontakt på annat sätt. Är man i behov av tillfälligt stöd är det enkelt att söka upp verksamheten och ta kontakt med Katarina Jonsson och Margareta Wallin.
– Det är svårt att mäta våra insatser, men samhället gör en ekonomisk vinst ju tidigare vi kommer in.

Fakta om Uppsökande och informerande verksamhet
Förebyggande en tidig upptäckt kan vara av stor betydelse i att förhindra att den personliga utvecklingen begränsas som exempelvis vid utanförskap och ett eventuellt missbruk.

Informerande genom att erbjuda information till den behövande/intresserade samt att även bidra till att dennes resursbehov i olika avseenden blir tillgodosesedd. Information ges också för att öka kunskapen om psykiskohälsa/funktionsnedsättning samt för att påverka attityder, stigma och diskriminering.
Samverkande utifrån ett helhetsperspektiv.

Margareta och Katarina
Margareta Wallin och Katarina Jonsson arbetar vid Uppsökande och informerande verksamhet, Socialförvaltningen.