Karlslundsbadet150px

Resultatet av proverna som togs måndag-tisdag (10-11 aug) i Ljusnan på sträckan Karlslund-Dönje har kommit. Alla är mindre än 50 för både e-coli och Intestinala Enterokocken. Det betyder att det är fritt fram för bad på Karlslundsbadet. Prov togs även på de 11 största badplatserna inklusive Karlslund och resultatet var detsamma; det vill säga mindre än 50 för både e-coli och Intestinala Enterokocken