Det är viktigt med samverkan och att lyfta fram utvecklings- och näringslivsfrågor. Det är mot den bakgrunden som regionledningen från Region Gävleborg nu besöker länets alla kommuner. 

På torsdagen besöktes Bollnäs på förmiddagen. På eftermiddagen skulle man vidare till Ljusdal. Ambitionen är att under hösten hinna med de flesta kommunerna i länet. 
– Vi ser det som angeläget att träffa kommunledning och företrädare för näringslivet, säger Svante Lönnbark, regiondirektör. 

Tillsammans med biträdande regiondirektörerna Gun Hedlund och Peter Kollin samt regionråden Eva Lindberg, Hannah-Karin Linck och Carina Blanck representerade han Region Gävleborg.

Marie Centerwall, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd, betonar vikten av samarbete och att mötas. Hon hade till dagens möte bjudit in Peter Nordebo, 1: vice ordförande i kommunstyrelsen, Olov Nilsson-Sträng, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och oppositionsråd, Kristoffer Lindberg, barn- och utbildningsnämndens ordförande samt Anders Johansson, kommunchef, och Daniel Jansson, Bollnäs kommuns företagsrådgivare.

Inbjudna företagare var Johan Johansson, VD för Bruks, Per Olsson, VD för Parator samt Marina Nilsson, VD för Spira fastigheter.
– Det är viktigt att mötas och diskutera olika frågor, säger kommunalrådet Marie Centerwall.

Regionledningen på besök
Region Gävleborg besökte på torsdagen Bollnäs kommun. Från vänster Svante Lönnbark, Olov Nilsson-Sträng, Peter Kollin, Carina Blanck, Gun Hedlund, Hannah-Karin Linck, Eva Lindberg, Marie Centerwall, Anders Johansson, Kristoffer Lindberg, Marina Nilsson (skymd), Peter Nordebo, Daniel Jansson, Johan Johansson och Per Olsson.