Nu är det dags för Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”

I mitten av mars kommer cirka 240 000 äldre med äldreomsorg att få hemskickad en enkät med posten. De får möjlighet att svara på frågor om vad som fungerar bra respektive inte fungerar bra i den vård och omsorg man har idag.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra undersökningen och resultatet kommer att redovisas på flera olika nivåer – för riket i stort och för varje kommun.

Länk till resultat för 2015