Från och med den 1 september 2016 införs foto- och skärmförbud på Bollnäs kommuns simhallar. Det innebär att badgäster inte längre får ta med sig datorer, mobiltelefoner eller surfplattor till simhallarna.

De senaste åren har allt fler badanläggningar i landet infört foto- och skärmförbud, för att värna de badandes säkerhet och integritet. SLS utbildning ”Ett säkert bad” som Fritidsenhetens chefer genomgått, har också bidragit till ett ökat fokus på dessa frågor!

– Fritidsenheten vill att Bollnäs kommuns simhallar ska vara platser där anläggningarnas gäster kan känna sig trygga. Ingen ska behöva riskera att bli fotograferad mot sin vilja. Men främst handlar det om säkerheten för de yngsta gästerna, säger Hansa Näsman, fritidschef.

De flesta badgäster känner redan till att barn upp till nio år, och de som inte är simkunniga, ska ha sällskap av en simkunnig vuxen. Att barnen enligt svensk lagstiftning är föräldrarnas ansvar även i simhallen är dock något som behöver lyftas fram tydligare:
– Föräldrar har enligt Föräldrabalkens 6 kapitel § 1-2 ansvar för sina barn.

Anläggningarnas badvärdar finns på plats för att arbeta förebyggande och är utbildade för att kunna hjälpa till om olyckan ändå är framme. Men som förälder har du alltid ansvar för ditt barn. Genom att förbjuda skärmar på baden vill vi hjälpa föräldrar att fokusera på sina barn. Barn drunknar snabbt och tyst. Ett ögonblicks ouppmärksamhet räcker, säger Hansa Näsman.

Foto- och skärmförbudet gäller i simhallarna, på relax- och bastuavdelningarna samt i samtliga dusch- och omklädningsrum.

Badande barn