Om du vill öka din kunskap om missbruk och beroende eller bara är nyfiken är du välkommen till öppna föreläsningar i Stadshuset.

Ingen föranmälan behövs och du väljer själv hur många föreläsningar du vill gå på. Det är kostnadsfritt. Det är någon från Beroendecentrum som föreläser.

Tid: Tisdagar kl. 15-16 enligt schema nedan.
Plats: Stadshuset, Sessionssalen

2016

20 december Relationer. Beroendesjukdomen är en patologisk kärleks- och tillitsrelation till ett objekt eller händelse. Om relationer och nykterhet.


2017

17 januari Andlighet.
Andlighet är en av hörnstenarna i tolvstegsprogrammet, men vad innebär det? Måste jag tro på Gud? Bli religiös? - Nej, inte alls! Andlighet kan vara så mycket annat.

21 februari Tillfrisknande.
Vad innebär det att tillfriskna från beroendet? Skillnaden mellan att vara spritfri och att vara nykter.

21 mars Skam/Skuld.
Skam och skuld drabbar inte bara den beroende, utan även de närstående. Skillnad mellan skam och skuld. Hur blir man fri från dessa känslor?

18 april Sorg.
Sorg är den normala och naturliga reaktionen på en känslomässig förlust av något slag. Sorg är även alla de motstridiga känslor som orsakas av en förändring eller ett slut på ett välkänt livsmönster. En föreläsning om Sorgbearbetning; ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster.

23 maj Återfall.
Att alkoholisten/narkomanen tar återfall kan kännas som en katastrof även för de anhöriga, men är inte ovanligt i den här sjukdomen. Hur förhindra återfall? När är det återfall och när är det ett fortsatt supande?

13 juni Drogfri skola.
Tidig upptäckt av droganvändning och att fånga upp ungdomar som mår dåligt.

22 augusti
Postakut abstinens. Några av symptomen kan vara minnesstörningar, humörsvängningar, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, nedsatt förmåga att tänka abstrakt, sömnrubbningar, social fobi.

19 september Varför AA/NA.
Missbrukarpersonligheten försvinner inte för att någon går en behandling. Tillfrisknande är färskvara. Det är bedrägligt att tro att man efter en behandling är ”frisk”.