Bollnäs kommun har beviljats ekonomiskt stöd för sammanlagt 49 publika normalladdningsstationer för elfordon med 98 laddningspunkter av Naturvårdsverkets Klimatklivet.

Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. 

Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar. Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kr. Ytterligare 600 miljoner kr per år kommer att delas ut för klimatinvesteringar för i år, 2017 och 2018.

Ställa om till elbilar
– Det här är en bra möjlighet att allt mer ställa om mot elbilar, säger Joakim Larsson, fastighetsförvaltare vid Tekniska kontoret och ansvarig för genomförandet.
Klimatklivet har beviljat 800 000 kr till laddningsstolparna. Förutsättningen är att Bollnäs kommun satsar lika mycket.
– Det här känns som ett steg i rätt riktning i vår satsning på miljön, säger Joakim Larsson.

Varsamt införande
Införandet av de 49 laddningsstationerna ska vara genomförda till mitten av 2018. Joakim Larsson betonar att det är viktigt med bra planering när det gäller var stationerna ska placeras.
– Det känns angeläget att vår satsning görs på ett praktiskt och seriöst sätt.
I första skedet kommer laddningsstolparna att vara tillgängliga för Bollnäs kommuns tjänstebilar som ett test. Därefter ska stolparna vara öppna för allmänheten. Betalningen för att nyttja elen kommer att ske via en app och som en SMS-tjänst. I dag finns kommunala laddningsstolpar vid järnvägsstationerna i Arbrå och Kilafors samt Kulturhuset i Bollnäs.

Gott exempel
– Det är jätteroligt att Bollnäs kommun blivit beviljat Klimatklivet och utnyttjar möjligheten att få ekonomiskt stöd som gynnar miljön och infrastrukturutveckling, säger projektrådgivare Emma Göllas vid Bollnäs kommuns näringslivskontor.
– Klimatklivet är ett bra exempel på att det finns möjligheter för kommunen att söka extern finansiering för sina satsningar.
– Det finns många möjligheter inom fler områden att söka stöd för kommunala projekt som utvecklar kommunen, betonar Emma Göllas.

Emma och Joakim
Emma Göllas och Joakim Larsson