Allt färre ungdomar provar alkohol, narkotika och tobak senare i tonåren och konsumtionen minskar. Det framgår av den drogvaneundersökning som Bollnäs kommun genomför varje år i årskurserna 7-9.

– Det är glädjande att det förebyggande arbetet i våra skolor ger resultat, säger Helén Blomqvist, folkhälsostrateg vid Bollnäs kommun.

I undersökningen framgår också att föräldrarna har stor betydelse för ungdomar när det gäller hantering av tobak och alkohol och det är inte som man tidigare trodde – ”att barnen gör som föräldrarna gör” - utan i mångt och mycket betyder föräldrarnas verbala förmåga att förklara alkoholens och tobakens skadeverkningar lika mycket om inte mer.

– Vad man faktiskt säger till sina ungdomar är av betydelse, betonar Helén Blomqvist.
Också kommunalrådet Marie Centerwall gläds över nedgången av nyttjandet av alkohol, narkotika och tobak, men känner oro över att många ungdomar vet hur man får tag på narkotika.
– Det är viktigt att vi i kommunen kan erbjuda bra alternativ i ANDT-arbetet som fritidgårdsverksamhet, föreningsaktiviteter och liknande.

Läs mer här.