Från 1 april 2017 kommer Överförmyndarenheten för Bollnäs, Ovanåker och Ljusdals kommuner byta telefonnummer till 0278-25004. Tidigare telefonnummer till enheten upphör att gälla i och med detta byte.

Detta gör man för att öka tillgängligheten och minska sårbarheten då flertalet av enhetens anställda kommer att hjälpas åt att svara på detta nummer.

Länk till Överförmyndarenhetens sida