För Bollnäs kommun är det alltid viktigt med erfarenhetsutbyten och samverkan med andra kommuner och myndigheter, inte allra minst inom länet.

Erfarenhetsutbyte
Bollnäs kommunalråd Marie Centerwall och kommunchef Anders Johansson har nu senast besökt kommunledningen i Hofors för att ta del av deras spännande tillväxtarbete med bland annat Framtid Haga. Läs mer om projektet på www.framtidhaga.se 
- Framtid Haga är ett mycket spännande projekt vars utveckling vi kommer att följa med stort intresse, säger Bollnäs kommunchef Anders Johansson.

Statliga jobb till Gävleborg
Under mötet med Hofors kommun berättade Marie Centerwall och Anders Johansson om var Bollnäs kommun står i det viktiga arbetet med utlokalisering av statliga arbetstillfällen till Bollnäs.

Statliga jobb till Bollnäs och länet är en fråga som Bollnäs kommun driver med backning från bland andra länets kommuner, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg.
- Att länets kommuner stöttar varandra och ser möjligheter med projekt som gynnar hela regionen ser jag som en oerhörd styrka och stor samarbetsvilja över kommungränserna, säger kommunalråd Marie Centerwall.

En möjlig utlokalisering av statliga arbetstillfällen till Bollnäs skulle kunna få stora positiva konsekvenser för länet och komma att ha stor betydelse inte bara för Bollnäs utan även för de omkringliggande kommunernas befolkning och arbetsmarknader.
- En större närvaro av statliga arbetstillfällen i Bollnäs ser jag som en viktig del i kommunens och länets framtida tillväxt- och arbetsmarknadsutveckling, fortsätter Marie Centerwall.