Följ med i arbetet med att hålla vintervägarna trafiksäkra i Bollnäs centrum.

trädgårdsgatan

Trädgårdsgatan i centrala Bollnäs var under förra veckan i stort behov av en insats för att bli säker och farbar efter att det fallit tösnö som körts fast i vägbanan och gjort den isig, knölig och spårig. För att kunna göra en insats behöver vägen var fri från parkerade bilar. Det görs genom att de lokala trafikföreskrifterna ändras tillfälligt. På Trädgårdsgatan gäller i normalfallet fri parkering 1-3 timmar mellan klockan 8-18 (8-14). Gatan skyltades om på torsdagen så att stoppförbud gällde och tydliga skyltar om gatuunderhåll sattes upp. På fredag morgon var vägen fri från parkerade bilar och arbetet kunde starta.

Under stort samarbete och ypperlig noggrannhet hyvlades vägen, snöhögar mellan vägbana och trottoar togs bort och snömassorna fraktades iväg.

 Här ser du hur snöhögarna mellan trottoaren och gatan skrapas bort.

 En traktor skrapar ihop snön och isen till sidan av vägen och förbereder för snöslungan.

Här ser vi hur snön och isen tas upp med en snöslunga och körs iväg med en lastbil.

färdigröjt

Så här fint blev det! Nu finns det åter igen bra med plats att parkera och köra.

Bollnäs kommuns trafiktekniker och fordonsförare på Gatuenheten är några av stadens hjältar!