Idag inleddes ett två dagar långt studiebesök från Sydafrika. Bollnäs kommun blev utsedd som värd för att ge besökarna en ökad insikt i hur lokal demokrati fungerar i Sverige, hur kommunen arbetar samt hur det är att vara en svensk politiker eller tjänsteman.

Projesamordnare Emma Göllas tillsammans med de sydafrikanska tjänstemännen Reginald Bonginkosi Nyawo och Happiness Sibekezelo Sibiya.

Besöket startade i Sessionssalen där de två tjänstemännen från Ulundi, Sydafrika, hälsades välkomna av kommunfullmäktiges ordförande Stefan Permickels, andre vice ordförande Anders Bergsten och demokratisamordnare Inga Malm. Sedan följde presentationer, dels av Bollnäs kommun och dels av besökarna, innan deltagarna begav sig till Kulturhuset för lunch.

Happiness Sibekezelo Sibiya, Stefan Permickels och Reginald Bonginkosi Nyawo.

Därefter väntade bland annat ett besök på Navet och Hälsingegården Gästgivars innan middagen, tillsammans med kommunala företrädare, såväl politiker som tjänstemän.

Under fredagen fortsätter besöket med att kommunen informerar om det stöd som ges till utrikesfödda som vill starta eget företag, ett företagsbesök och slutligen ett besök på Alirskolan.

Det är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) som utsett Bollnäs kommun till värd för besöket som också finansieras av ICLD. Studiebesöket sker genom ett internationellt utbildningsprogram som ger deltagarna möjlighet att ta del av svenska erfarenheter, modeller och spetskompetens. Samtidigt får deltagarna genom programmens upplägg och genom varandra ta del av erfarenheter från andra utvecklingsländer.

De sydafrikanska tjänstemännen tillsammans med politiker och tjänstemän i Sessionssalen.

Syftet med besöket är att de två Sydafrikanska tjänstemännen ska få en ökad insikt i hur lokal demokrati fungerar i Sverige, hur kommunen arbetar samt hur det är att vara en svensk politiker eller tjänsteman. Studiebesöket är ett led i kommunens internationella arbete där Bollnäs kommun får möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtida internationellt utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är huvudman för ICLD. De arbetar med Kommunala partnerskapsprogram (KP), Internationella utbildningsprogram (ITP) och Kunskapscentrum (KC). Det är inom ramen för ITP som Bollnäs kommun är värd för besöket.
”ICLD är övertygade om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen. Därför arbetar ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal demokrati.”