Det finns många olika anledningar till varför en person kan vara i behov av god man. Vanligaste orsaken är att personen behöver hjälp på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande.

 

Genom god man kan en person få hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person.

Ansök hos överförmyndarenheten

Behöver en person hjälp genom en god man kan han eller hon ansöka om god man hos överförmyndarenheten eller direkt hos tingsrätten.

Andra som har möjlighet att ansöka om god man är make, sambo och närmaste släktingar.

Anmälan

Anmälan kan göras av var och en som ser ett behov av god man. Anmälan, för personer som är folkbokförda i Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun, görs till överförmyndarenheten som finns i Bollnäs.

Anmälan/ansökans innehåll

Din anmälan/ansökan ska innehålla följande delar:
 

  • Ansökan om behov av god man utförligt ifylld.
  • Läkarintyg - om samtycke till godmanskap inte kan inhämtas.
  • Personbevis - både för huvudman och för den som föreslagits som god man.
  • Social utredning - om inte utförliga uppgifter lämnas i din ansökan eller i ditt läkarintyg.


Handläggningstid

Ärenden handläggs löpande av överförmyndarenheten. Ärendets exakta handläggningstid beror på ärendets art och om flera andra instanser är inblandade i handläggningen.

Ju mer komplett din ansökan är, desto snabbare handläggning.

Slutligt beslut om god man tas av Hudiksvalls tingsrätt eller av överförmyndarnämnden. 

Överförmyndarenheten

Besöksadress
Collinigatan 12
821 80 Bollnäs

Postadress
Bollnäs kommun
Överförmyndarenheten
821 80 Bollnäs

Telefontider:
måndag, tisdag, torsdag
10.00-12.00
fredag
11.00-12.00

Skicka e-post

0278-250 04

Fax: 0278-252 03

Blanketter