• Bnsstaden
  • HoB
  • Madonnan
  • Konsthall
  • Museitak
  • Bnskarta
  • Museet invigning
  • Kentaur
  • Bns1929
  • Frukt

Mitt i centrala Bollnäs ligger fornlämningen Onbacken.
Här finns lämningarna av en komplett järnåldersmiljö från ca 100-500 e Kr.

Du kan se grunden efter ett så kallat långhus (innehöll bostad, ladugård och förråd), nio gravar och en del av ytterligare en husgrund. Dessutom går det fortfarande att få en uppfattning om varför man bosatte sig just här och vad man levde av. Närheten till Varpen och Ljusnan för fiske och kommunikationer, de stenröjda sydsluttningarna där man odlade och de sanka betesmarkerna runtomkring var avgörande för att man valde platsen.

Onbacken bodde en storfamilj på tre generationer (ca 12-15 personer). De levde av boskapsskötsel, jordbruk, fiske och jakt. Vid den här tiden fanns det inga byar utan gårdarna var så kallade ensamgårdar. Människorna på Onbacken hade däremot med säkerhet ett tiotal grannar inom ett par kilometers avstånd.

Tio skyltar berättar om livet och döden på Onbacken. Gravarna och husgrunderna har tidigare varit lite svåra att upptäcka men nu har en del träd tagits bort. Med skyltarnas hjälp kan du upptäcka lämningarna och göra en järnåldersvandring.

Onbacken undersöktes 1923 av arkeologen Gustaf Hallström. Han tolkade då husgrunden som en slags samlingslokal, ett tempel, eftersom man inte kände till några sådana stora husgrunder förut. Nu har vi många likadana husgrunder att jämföra med och gör en helt annan tolkning. Hans utgrävning var mycket noggrann och vi kan idag få ut ny kunskap från till exempel kol- och benrester som han sparade. Från kolet har vi fått dateringarna till 100-500 e Kr och benen har analyserats av en osteolog (benexpert).
Att namnet skulle ha något med Oden att göra finns det inte några belägg för. Det har stavats lite olika på gamla kartor, det tidigast kända namnet var Ormbacken och senare Ondbacken. Den numera vedertagna namnet är Onbacken.

Det finns även en utställning om Onbacken på Kulturhuset (plan 4, utanför ingången till läktaren). Där finns mer information om fornlämningen.
Utställningen är obemannad och kan besökas på egen hand under Kulturhusets öppettider. För visningar kontaktas museet, se uppgifter här nedan.

Boka en visning av Onbacken!
Lämpligt för undervisning i hembygdskunskap och historia, specifikt järnåldern.

För kontakt och bokning:
Antikvarie Catharina Ingvarsson, 0278-253 88
Skicka gärna önskemål, helst en vecka före till: museum@bollnas.se

Receptionen
konsthallen

Bollnäs museum & konsthall
Odengatan 17
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278-253 26