Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Det finns många olika parkeringsregler att förhålla sig till. Dessa regler är till för att öka trafiksäkerheten och för att du som trafikant ska ha en chans att kunna parkera ditt fordon så nära din målpunkt som möjligt.

Om du som trafikant bryter mot någon parkeringsregel så kan du få en felparkeringsavgift. Avgiftens storlek beror på typen av överträdelse. Parkerar du fel på kommunala gator utfärdas en parkeringsanmärkning och om du parkerar fel på tomtmark så kan en kontrollavgift utfärdas.

I Bollnäs kommun ser nivåerna ut så här:  

1. För de grövsta överträdelserna utfärdas en felparkeringsavgift på 1000 kronor. Att parkera sitt fordon på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade räknas som grov överträdelse.

2. De lindrigaste överträdelserna kostar 500 kronor. Det är t.ex. att parkera där parkering ej är tillåten eller om du parkerar ditt fordon längre tid än tillåtet.

3. Övriga överträdelser kostar 700 kronor. Denna avgift tas ut om du parkerar för nära en korsning, mot färdriktning eller på lastplats som några exempel.

Övervakning

Bollnäs kommun har egen parkeringsövervakning. Parkeringsvakterna har ansvar över gatumarken, kommunala tomtmarker samt Bollnäs bostäders områden.

Andra privata fastighetsbolag i Bollnäs kommun använder sig av privata bolag som har hand om parkeringsövervakningen på deras fastigheter.

Överklagan

Har du fått en parkeringsanmärkning på gatumark men anser att den inte är korrekt utfärdad? Då har du alltid rätt att överklaga denna. Du överklagar hos polismyndigheten i den kommun där parkeringsanmärkningen är utfärdad. Kom ihåg att betala in din parkeringsanmärkning trots att du gör en överklagan. Får du rätt i sak så kommer du få tillbaka avgiften.

Har du fått en kontrollavgift på privat mark - exempelvis på ditt bostadsområde eller på någon av kommunens fastigheter - och anser att den inte är korrekt utfärdad? I dessa fall ska du alltid vända dig till fastighetsägaren med din bestridan.

Polisen

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående felparkering? Då är du välkommen att kontakta Gatuenheten via https://minasidor.bollnas.se/

Dela på Facebook