Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Om ditt yrke kräver att du behöver parkera ditt fordon där det normalt inte är tillåtet att parkera, så kan du ansöka om att få köpa ett nyttoparkeringstillstånd.

Detta gäller för dig som har ett stort behov av att ha ditt fordon i direkt anslutning till din tillfälliga arbetsplats.

Avgift

Nyttoparkeringstillståndet kostar 500 kr exkl. moms och gäller i tolv månader.

Villkor

* Tillståndet gäller på gatumark i Bollnäs kommun

* Tillståndet ger dig rätt att parkera i upp till 4 timmar:

          -på gator/platser som är skyltade med parkeringsförbud

          -på parkeringsplatser där det är tillåtet att parkera under 4 timmar

* Tillståndet ger dig rätt att parkera i upp till 1 timme

          - inom ett gångfartsområde eller på en gågata

* Tillståndet gäller alla dagar mellan kl 8-18

* Det måste vara tillåtet att köra på gatan för att tillståndet ska gälla

* Tillståndet skall placeras i nedre högra hörnet på bilens vindruta väl synligt och läsbart utifrån

Ansökan

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd görs med hjälp av blanketten nedan.

nyttoparkering_bollnas_kommun.pdf

 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående nyttoparkeringstillstånd? Då kan du kontakta Gatuenheten via https://minasidor.bollnas.se/

Dela på Facebook