Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande och är en ideell medlemsorganisation som i huvudsak arbetar med krishantering. När det sker en allvarlig krishändelse i någon av medlemskommunerna kan KFSHs befäl i beredskap larma POSOM. Deras uppgift blir då att ta hand om, och bearbeta de anhörigas efterreaktioner som kan uppkomma efter en traumatisk händelse.

Länk till kontaktuppgifter hos: KFSH (Kommunalförbundet Södra Hälsingland)