Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

För dig över 18 år med psykisk ohälsa

Alla människor har en psykisk hälsa, något som man inte direkt går omkring och tänker på. Ibland övergår den psykiska hälsan till ohälsa och kan drabba vem som helst, det syns inte utanpå och det finns heller inget vaccin mot detta. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som påverkar välbefinnande och dagliga liv.

 

Vi kan hjälpa dig med:

  • Att kontakta hälso och sjukvård.

  • Att förmedla kontakten med myndigheter och organisationer som till exempel: Arbetsförmedling, Försäkringskassa och biståndshandläggare

  • Att ge information om vad kommunen har att erbjuda i form av socialt stöd och psykosociala insatser.

  • Att förebygga social isolering och utanförskap.

Vi arbetar också med att ge information ute i samhället för att sprida kunskap och minska fördomar om psykisk ohälsa. Läs mer här om: pdfUppsökande och informerande verksamhet


Kostnad
Vår hjälp är kostnadsfri.

Dokumentation
Vi för inga anteckningar.
Vi har tystnadsplikt

Välkommen att kontakta oss.

Sandra Einemo
Telefon: 0278-269 96 , mobiltelefon: 073-274 64 20
E-post: sandra.einemo@bollnas.se

Katarina Rosell
Telefon:0278-322 07  , mobiltelefon: 073-275 46 76
E-post: katarina.rosell@bollnas.se

Besöksadress: Nyhedsbacken 4,  821 31 Bollnäs
 

Har du behov av akut hjälp?
Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp.
Vänd dig hit när det är akut  

Rikstäckande föreningar
Här  finns en lista med föreningar som erbjuder till exempel information, stödsamtal, forum och aktiviteter. Genom föreningarna finns det möjlighet att komma i kontakt med andra som har liknande problem och erfarenheter. Man behöver inte vara medlem för att kontakta en förening. Klicka här: Föreningslista