gutenhuset2

 

Säkra besök
Trots att vi inte har  besöksförbud vid äldreboenden i Bollnäs, så har vi tagit fram rekommendationer för dig som vill besöka våra boenden. Det för att besöken ska kunna ske på ett säkert sätt för att skydda våra brukare mot att insjukna i covid-19

Det här gäller för dig som besökare:

  • Stanna hemma om du upplever symptom som kan vara covid-19.
  • Ha god handhygien inför, under och efter besök. Vi tillhandahåller handsprit.
  • Tänk på distansering och att hålla avstånd

I första hand rekommenderar vi besök utomhus. Vid besök inomhus tillhandahåller vi särskilda lokaler med avskiljande plexiglas.
Alla besök ska vara tidsbokade och vi behöver namn på besökarna. Det är för att vi ska ha möjlighet till smittspårning om någon brukare konstateras ha covid-19.
Om du som besökare insisterar på att besöket ska ske i din anhörigas lägenhet behöver det göras en riskanalys av enhetschef eller sjuksköterska. Riskanalysen görs bland annat för att säkra att antalet besökare inte är för många i förhållande till lägenhetens storlek, för att säkerställa att det går att hålla tillräckliga avstånd.
Besök i allmänna utrymmen rekommenderas inte eftersom det där är svårt att hålla avstånd.
Vid eventuella utbrott av covid-19 kan dessa besöksrutiner komma att ändras.

Läs mer om covid-19

 

Boende miljö
Gutenberg består av 43 lägenheter fördelat på fyra enheter. Det är fyra gruppboenden med gemensamhetsutrymmen . I anslutning till boendet finns en gemensam trädgård.
Lägenheterna är ljusa och har ett mindre köksutrymme och handikappanpassat badrum.
Du möblerar själv din lägenhet med egna möbler och personliga ägodelar. Höj och sänkbar säng och madrass finns att hyra.
GHG bostäder äger och ansvarar för underhåll och skötsel av fastigheten.

 

Aktivitetsteam/ trädgårdsteam
Aktivitetssamordnare med tillhörande team av undersköterskor.
De personer som ingår i detta team ansvarar för planering av aktiviteter, underhållning och trädgård.
Vid intresse av att erbjuda underhållning - ta kontakt med Karin Andersson på telefon: 0278-25703 eller via mail till: karin.andersson@bollnas.se

Aktiviteter
Fyra gånger per vecka har verksamheten balans och styrketräning fördelat på de olika våningarna. Du som bor på Gutenberg är välkommen vid samtliga tillfällen.
Två gånger i veckan har vi gruppaktiviteter i form av bingo eller annan aktivitet.

Följ oss gärna på Instagram “ @aldreboendetgutenberg” för att se vad som händer hos oss!


Värdegrund
För äldreomsorgen i Bollnäs  är det viktigt att arbeta med utgångspunkt från den värdegrund som regleras i Socialtjänstlagen och som säger att " Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande". Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs , klicka här: mer om värdegrund

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i äldreboenden 2020.För att läsa resultatet för Gutenberg kan du klicka här: pdfGutenberg

Vårt arbete för att nå Socialnämndens mål
Våra insatser utformas efter brukarens behov och kartläggs i samband med att en genomförandeplan upprättas. En utsedd kontaktman tillsammans med brukare skriver genomförandeplanen där brukaren har möjlighet att påverka hur vardagen formas utifrån egna önskemål. Uppföljning av dessa planer görs sedan kontinuerligt.


Synpunkter
Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.
Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på Synpunkten (uppe till höger på denna sida)

 

Samverkan med anhöriga
Vi anser att samarbetet med anhöriga är viktigt och uppskattar därför att du kommer på besök. Du som anhörig är välkommen att besöka oss när du vill och du får gärna vara med på våra aktiviteter som anordnas i boendet.  

 

Hälso och sjukvård
På Gutenberg finns dagtid sjuksköterskor som ansvarar för hälso och sjukvård. Alla brukare som bor i särskilt boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Under kväll, natt och helg finns sjuksköterska tillgänglig i kommunen. Det finns även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast.

Läkare kommer på planerad tid varje vecka.

Sjuksköterskor Gutenberg:
Våning 1 och våning 2 telefon 070-5670058
Våning 3 och våning 4 telefon 070-5670042

 

Kontaktuppgifter:
Telefon till receptionen 0278-256 58, öppen vardagar 06.30-15.30
Besöks- och postadress:

Äldreomsorgen Gutenberg
Rektorsgatan 1-3
821 42 Bollnäs

Enhetschef: Katarina Sandström
Telefon: 0278-257 14
Gutenberg våning 2 och våning 3

Enhetschef: Linneá Frost
Telefon: 0278-251 54
Gutenberg våning 1 och våning 4


Gruppboende 1 0278-257 01
Gruppboende 2 0278-257 02
Gruppboende 3 0278-257 03
Gruppboende 4 0278-257 04
Nattpersonal 0278-257 01

 panorama-aldre

 

Gutenberg
Postadress:
Rektorsgatan 1-3
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Rektorsgatan 1-3
821 42 Bollnäs

Enhetschef
Katarina Sandström

Skicka e-post
0278-257 14