Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Reglerna innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. Kommunen har befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Syftet med lagstiftningen är att förhindra trängsel och minska risken för smittspridning på serverings-ställen.

Vad är ett serveringsställe?
Med serveringsställe avses en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället.

Vad krävs av den som driver ett serveringsställe?
Den som driver ett serveringsställe ska vidta åtgärder för att undvika trängsel på de inom- och utomhusytor som besökare och gäster har tillträde till. Det handlar om att skapa förutsättningar för att gästerna ska kunna hålla minst en meter (1 meter) till gäster i andra sällskap, vilket till exempel kan ske genom att:

  • möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme
  • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera inom vilket avstånd till varandra som besökare får vistas
  • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
  • använda alternativa lösningar till köer som exempelvis nummerlappssystem

Den som driver ett serveringsställe ska se till att besökarna intar mat och dryck sittande vid ett bord. Gäster får hämta mat vid en disk eller en buffé om det kan ske utan trängsel, men man ska sitta ner när man intar måltid och dryck.

Ge förutsättningar för god handhygien
Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.

Information till gästerna
Tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning ska finnas på varje serveringsställe. Folkhälsomyndigheten specificerar att informationen till gästerna ska vara väl synlig och innehålla information om vikten av att:

  • hålla avstånd
  • sköta sin handhygien
  • mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord
  • man ska stanna hemma om man har symptom på covid-19

Olika människor tar till sig information på olika sätt. I det här fallet kan det vara bra att ta det säkra före det osäkra och både informera muntligt och skriftligt om det är möjligt.
Till exempel bör det finnas skyltar eller affischer med informationen synlig där gästerna uppehåller sig som vid entréer och toaletter. Muntlig information kan ges av hovmästare, serveringspersonal eller liknande i mötet med gästerna.

Anpassa informationen efter vilken typ av restaurang eller serveringsställe det gäller: är det ett mindre ställe kanske en skylt och bordsmarkeringar räcker, har man ett stort serveringsställe behöver det finnas en mer genomtänkt plan för hur man synligt informerar kunderna på flera platser, så att informationen syns och går fram. Har man många kunder som talar andra språk än svenska bör kanske informationen även finnas på andra språk.

Kunskapen hos serveringsställets personal
Personalen på ett serveringsställe ska också få tydlig information om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver verksamheten.

Vad innebär det att hålla säkert avstånd?
Besökare i olika sällskap ska kunna hålla tillräckliga avstånd mellan varandra i lokalen, vilket innebär minst en meter (1 meter). Även vid bufféservering ska avståndet till sittande gäster vara minst en meter. Vid behov kan avståndet behöva utökas till mer än en meter.

Vad som utgör ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd bedöms utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället. Detta kan innebära att det i vissa fall kan krävas ett större avstånd än en meter (1 meter).

Hur stort får ett sällskap vara?
Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till fyra personer. Är ett sällskap större än fyra personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter (1 meter) emellan.

Vad gäller för rygg-mot-rygg?
Mellan olika sällskap ska det vara minst en meter (1 meter) oavsett riktning vilket innebär att gäster inte ska bli sittande direkt rygg mot rygg om de tillhör olika sällskap. I en situation med fastskruvade bänkar/soffor kan det innebära att sittplatser behöver stängas av.

Sittande publik vid uppträdanden
Om ett serveringsställe vill anordna en konsert eller liknande ska publiken sitta ner.
Hur ska verksamhetsutövaren veta vilka som tillhör samma sällskap?
Genom att aktivt styra bordsplaceringen.

Omfattas inte av reglerna
Livsmedelsanläggningar där ingen servering erbjuds på plats eller dit allmänheten inte har tillträde är undantagna. Exempel är glasskiosker, food trucks, take away-ställen, personalrestauranger, skolmatsalar, badplatser, köpcentrum och andra inrättningar. Här gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Kommunen har ännu inget tillsynsansvar över den föreskriften. Om allmänheten upplever trängsel på platser som dessa uppmanas de i första hand att ta kontakt med aktuell verksamhet.

Ansvar för att förebygga trängsel
Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att det inte uppstår problem med trängsel i lokalerna och att föreskrifterna följs.

Mer information
Du som vill läsa mer om de nya reglerna och få svar på vanligt förekommande frågor hittar aktuell information via länsstyrelsens webbplats
Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen
 

Mer information får du av:
Samhällsbyggnadskontoret, miljö
Tfn: 0278-250 00
E-post: miljo@bollnas.se

Affisher om covid-19 framtagna för restauranger
pdfsvenska
pdfengelska
pdfarabiska
pdfInfo till kund
pdfHåll avstånd blå botten
pdfHåll avstånd Bollnäs kommun version 1
pdfHåll avstånd Bollnäs kommun version 2

 

 

Dela på Facebook