Från och med 1 januari 2021 har BORAB ansvaret för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Det innebär att det är till dem du vänder dig till om du har frågor rörande din slamtömning, exempelvis slamtömningstaxa, förändring av intervall, budningar och adressändringar.

Liksom tidigare utför Bollnäs Lastbilcentral att utföra tömningarna, enligt tidigare tömningsschema och intervaller.

BORAB:s kundtjänst
Telefon: 0278-255 22
Telefontid vardagar: 07.30-12.00, 13.00-15.30.
www.borab.se