Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Alla invånare i Bollnäs har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Kommunen har enligt lag det yttersta ansvaret för att de som bor eller vistas här får det stöd och den hjälp som de behöver. Vi kan ge dig rådgivning eller ekonomiskt bistånd om du har ekonomiska problem.

Om du vill ha hjälp med att göra en budget, kartlägga dina skulder och diskutera möjliga lösningar på dina ekonomiska problem kan du vända dig till kommunens kostnadsfria budget- och skuldrådgivning.

Om du har allvarliga ekonomiska problem som inte går att lösa på något annat sätt kan du ansöka om försörjningsstöd som är en form av ekonomiskt bistånd.

Läs mer i menyn till vänster om vilken hjälp du kan få, och vem du ska kontakta.

Se socialtjänstens film om hur du ansöker om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd:

 

Ansvarig  tf verksamhetschef för socialförvaltningens verksamheter för ekonomiskt stöd är Kristina Andersson telefonnummer: 0278-252 89

 

Socialförvaltningens Individ och familjeomsorg – öppettider och kontakt

Måndag - fredag  10:00-12:00 och  13:00-15:00

Tidsbeställning görs hos socialsekreterare. För information kan du ringa receptionen på telefon 0278-251 90. Alla socialsekreterare nås också via kommunens växel 0278-250 00.

Telefontid reception:
Måndag,tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 12.30-16.30
Onsdag:8.00-12.00 och 12.30-14.30
E-post adress är: social.forv@bollnas.se