Att vara förtroendevald grundar sig helt och hållet på att få förtroendet att föra någon annans talan i viktiga frågor. Det är med andra ord ett av de finaste uppdragen man kan få. Så länge förtroendet finns kvar har du ditt uppdrag kvar (om du inte själv väljer att sluta av någon anledning). Uppdraget kräver integritet, ansvar och ödmjukhet. Förtroendeuppdraget är inte som en vanlig anställning, förtroendet för dig kan när som helst ta slut och då måste du avsluta ditt uppdrag.

Det finns inga vattentäta skott mellan etiken i offentligheten och den i privatlivet för en förtroendevald. Den som förbinder sig till att följa vissa etiska regler i sitt politiska engagemang men visar sig tillämpa en helt annan moral som privatperson riskerar att förlora sin trovärdighet och därmed sitt förtroende. Hur höga krav som det är rimligt att ställa i detta sammanhang kan naturligtvis diskuteras, förtroendevalda är (och ska också vara) vanliga människor. Men den som tar på sig ett förtroendeuppdrag får oundvikligen högre krav på sin moral än människor i största allmänhet. Det är en förutsättning för allmänhetens tilltro till demokratin och för att samhällets institutioner ska bevaras och garanteras.

Låt detta genomsyra allt du gör i ditt förtroendeuppdrag!

Josefine Jonsson
kommunsekreterare

Skicka e-post
0278-253 45