Närvaro i skola och andra vardagssammanhang är viktiga för barn och ungdomars hälsa. Folkhälsomyndighetens nationella vägledning rekommenderar att unga testas för pågående Covid-19.

Läs mer: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Egenprovtagning för corona bokas via webbplatsen 1177.se. Om du saknar bank-ID kan du ringa 026-15 03 00.

Återgång till förskola, skola och andra aktiviteter

I väntan på provsvar

När test är genomfört för covid-19 följer barnet de rekommendationer som gäller enligt Folkhälsomyndigheten eller vårt regionala smittskydd tills provsvar har meddelats.

Vid negativt provsvar

Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

Vid positivt provsvar

Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner. I samtliga fall där barn har ett positivt provsvar ligger ansvaret för smittspårning hos hälso- och sjukvården men delar av smittspårningen kan överlämnas till vårdnadshavare om detta bedöms som ändamålsenligt. Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symptomdebut.

I de fall barnet har kvarvarande lindriga symptom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Om inget prov tagits

Om inget prov tagits behöver barnet stanna hemma så länge barnet har symptom samt ytterligare 2 dygn utan symptom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symptom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.