Vem ser informationen om mitt barn och mig?

Du som vårdnadshavare kan se vilka andra barn som går i ditt barns klass och deras vårdnadshavare. Du kan välja att visa dina kontaktuppgifter för de andra i ditt barns klass. Behöver du uppdatera dina kontaktuppgifter gör du det i Skolplatsen så förs uppgifterna automatiskt över till Unikum.

Information om ditt barns lärande kan endast du och lärare kopplade till ditt barns klass se. Informationen i Unikum är bara avsedd för behöriga personer. Du får alltså inte dela informationen till andra t.ex. på sociala medier som Facebook och Instagram.

Är Unikum säkert?

Ja eftersom informationen skickas krypterad över internet. Alla vårdnadshavare måste använda BankID för att logga in.

Hur hanteras känsliga uppgifter?

Extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram, som kan innehålla känsliga personuppgifter, hanteras i modulen Särskilt stöd. Modulen kräver BankID-inloggning och bara berörd personal har åtkomst.

Hur länge lagras informationen?

Dokumentationen om ditt barn finns kvar under barnets tid i skolan. Vid byte av skola inom kommunen följer barnets dokumentation med.

Behövs samtycke?

Eftersom Unikum är det arbetsverktyg som kommunen valt för att dokumentera elevernas lärande så krävs inget samtycke från vårdnadshavare. 

Är dokumentationen en allmän handling?

Pedagogisk dokumentation är en allmän handling. Enligt offentlighetsprincipen är det möjligt att begära ut allmänna handlingar som finns i en kommun. Om någon begär ut pedagogisk dokumentation görs en sekretessprövning då känsliga uppgifter stryks, om det finns några, innan den eventuellt lämnas ut.

Hur hanteras fritextfält?

Den digitala dokumentationen kan innehålla fritextfält. I fritextfälten får det inte förekomma beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Det är heller inte tillåtet att göra kränkande uttalanden. Detta gäller alla som använder Unikum.

Tyck till här!