uteservering

Vill du ställa upp en uteservering så krävs det ofta olika tillstånd för det. I vissa fall behöver du ett bygglov eller ett tillstånd för servering av alkohol eller mat. Dessa tillstånd söker du hos kommunen.

Gäller det utskänkningstillstånd eller mat så ska du ta kontakt med KFSHs tillståndsenhet – som handlägger dessa ärenden.

Då det gäller bygglov så ska du vända dig till Samhällsbyggnadskontoret.

Att söka tillstånd för nyttjande av allmän platsmark

Tillstånd ska du söka hos polismyndigheten som i sin tur skickar din ansökan till kommunen för yttrande.

I vissa fall kan det krävas en längre handläggningstid så tänk på att skicka in din ansökan i god tid.

När du söker tillstånd för din uteservering ska du tänka på att vara noga med att beskriva hur uteserveringen ser ut med angivna mått, hur den är konstruerad, exakt placering med skalenlig karta etc.

Polisens tillståndsenhet

Priser

Kommunen kommer ta ut en avgift (markhyra) för din uteservering.

Bollnäs centrum 35 kr/m2 och påbörjad kalendermånad

Övriga områden 22 kr/m2 och påbörjad kalendermånad.

Priser

Kontakt

Har du frågor eller funderingar om hur du ska söka tillstånd så är du välkommen att kontakta polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 eller Gatuenheten via https://minasidor.bollnas.se/