Välfärdsteknik – en digitaliserad omvårdnad i Bollnäs

Socialförvaltningen i Bollnäs kommun är i framkant vad gäller verksamhetsutveckling och införande av välfärdsteknik. Vi arbetar aktivt med att införa olika former av digital teknik för att underlätta för våra brukare, anhöriga och personal.
Vi definierar välfärdsteknik som digital teknik som kan användas för att bibehålla självständigheten, aktiviteten och tryggheten för en person med funktionsnedsättning. Det kan även ses som ett verktyg för att öka delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Vi vill nyttja teknik där det går för att säkra ett arbetssätt som kan möta framtidens utmaningar och möjliggöra att personalen kan fokusera på värdeskapande insatser.
Våra omsorgsboenden är utrustade med Wi-Fi, Smart-TV och surfplattor för att möjliggöra kommunikation med anhöriga samt för stimulans i form av spel, sång, musik, bildvisning och “medverkan” i evenemang som sänds live. Omsorgsboenden tillhandahåller även trygghetstelefon.

Läs mer om den välfärdsteknik som finns i socialförvaltningen , klicka här:

Välfärdsteknik - på våra omsorgsboenden

Välfärdsteknik - För mig som medborgare

Välfärdsteknik - För mig som personal

 

Framgångsfaktorer: Medarbetare, ledning och politik är positivt inställda till införandet av välfärdsteknik. Den enhet/personalgrupp som visat intresse och har efterfrågat något nytt, är de som fått börja implementeringen och sedan har det spridits vidare i organisationen. Verksamhetsutvecklarna tillsammans med enhet/personalgruppen är närvarande i hela processen med införande, implementering och uppföljning.
Teknikcoacher finns i verksamheterna för att stötta kollegor i det dagliga arbetet med fokus på teknikfrågor.
Välfärdsteknikgrupp där olika yrkeskategorier är representerade och vars uppdrag är att omvärldsbevaka och fånga upp behov som finns i verksamheterna samt vara delaktiga i underlag inför implementeringar av nya teknik samt vara involverade vid införandeprocessen och uppföljningar.

I filmen kan du se några exempel på teknik som vi använder i välfärden:

 

frontpage flip

 

 

Socialförvaltningen i Bollnäs  arbetar aktivt med att införa olika former av digital teknik för att underlätta för våra brukare, anhöriga och personal.
Titta gärna i vår interaktiva broschyr: Välfärdsteknik i Bollnäs äldreomsorg

 

 

 

 

 

 

 Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Ingela Hedblom
Verksamhetsutvecklare
Tel:  0278- 269 81

Malin Zetterström
Verksamhetsutvecklare
Tel: 0278 - 257 79