Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Välfärdsteknik – en digitaliserad omvårdnad i Bollnäs
Vi definierar välfärdsteknik som digital teknik som kan användas för att bibehålla eller öka delaktigheten, självständigheten, aktiviteten och tryggheten för en person med funktionsnedsättning. Det kan även ses som ett verktyg för att öka delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor.

I filmen kan du se några exempel på teknik som vi använder i välfärden: 

 Nedan följer ett antal exempel på vad vi kan erbjuda: 

Duschrobotar
Med hjälp av en duschrobot kan den som är rörelsehindrad och i behov av hjälp av personal för att duscha, göra det själv med hjälp av roboten. Detta innebär bibehållen integritet och stärkt självkänsla.

roboten 2     ruu


Digitala trygghetstelefoner
Trygghetstelefon i bostaden ökar äldres möjlighet att bo kvar i relativ trygghet då det ger möjlighet att snabbt komma i kontakt med kommunens omvårdnadspersonal dygnet runt.
Trygghetstelefonen är avsedd att användas i brådskande situationer när andra sätt att erhålla hjälp ej är möjliga. Ersätter inte SOS 112. 


phoniro 

Nyckelfria lås
Phoniro- låsöppning utan nyckel. Detta är en låsenhet som monteras på insidan av din ytterdörr och ersätter det befintliga vredet utan åverkan på dörren. Med hjälp av en mobiltelefon öppnar och låser hemtjänstens personal din dörr. För dig blir det ingen skillnad eftersom låset fungerar som vanligt från både in- och utsidan och tillsammans med nyckel.


GPS larm
Även om minnet sviker så kan användandet av ett GPS larm ge möjlighet till ett självständigt och aktivt liv. GPS larmet är en frihetsskapande åtgärd som säkerställer tryggheten. Ett larm stort som en klocka som man kan larma från och ringa till. Man kan även skicka sms och få positionering via Google maps . GPS larm kan även vara i form av sulor som placeras i skorna.


Tillsyn via kamera
Med digital tillsyn får man sova ostört och ändå känna en trygghet i att någon tittar till mig. Vid tillsynen används en kamera som fungerar i fullständigt mörker och placeras på lämplig plats i bostaden. Vid en tidpunkt som man kommit överens om kopplar behörig personal upp sig mot kameran och gör tillsynen. Kameran ger en ögonblicksbild och har ingen ljudupptagning. Är man beviljad insatsen tillsyn så sker det i första hand via kamera.


Surfplattor för kommunikation o stimulans även spel bl.a. Wii
På våra äldreboenden och inom anhörigstödets dagverksamhet används surfplattor för bland annat spel, sång och musik, bildvisning


 cykel3

Upplevelsecykel
Med hjälp av cykel, dator och bildskärm kan man cykla och samtidigt se och uppleva olika platser. Man kan se platser man längtar tillbaka till, eller nya ställen som man alltid velat besöka


Närståendetjänsten
Närståendetjänsten är till för att du som anhörig ska kunna vara delaktig i din närståendes besök och insatser från hemtjänsten. Med ditt BankID kan du via din dator, mobiltelefon eller surfplatta få information om när hemtjänsten varit hos din närstående, vilka insatser som utförts och om en insats har avböjts samt vem som är din närståendes kontaktman

 


Digitala terapidjur
Digitala terapidjur är ett komplement i vården och ett alternativ till levande sällskapsdjur. Målsättningen med digitala terapidjur är att berika det dagliga livet genom ökat psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande.

djur


Medicinpåminnare
Medicinpåminnare -läkemedelskarusell, är en liten, diskret och lättanvänd medicindoserare. Den programmeras på ett enkelt sätt och matar sedan fram rätt medicin vid rätt tidpunkt.


Spol- och blåstork(toalettstol)
Toalettsits som underlättar toalettbesök och intimhygien för personer med funktionsnedsättning. Toalettsitsen med inbyggd riktad dusch och varmluftstork regleras med en greppvänlig manöverpanel. Dusch- och torkfunktionen ersätter papperstorkning.


Tena Identifi (kontinensbedömning)
Det är ett system som under 72 timmar registrerar en individs urinläckage. Informationen omvandlas till en rapport som ger fördjupad kunskap om individuella läckagemönster och urinmängder. Detta ger en bättre anpassning/användning av kontinensskydd


 säng

VENDLET 
Vendlet är ett helautomatiskt vändsystem för sängliggande brukare med begränsade resurser. Vendlet innebär ett ökat välbefinnade för brukaren och en bättre arbetsmiljö för personal. Läs mer om Vendlet i Bollnäs kommuns äldreomsorg på Vendlets hemsida: Vendlet i äldreomsorgen i Bollnäs


Digital tid och insatsregistrering samt dokumentation
Planering och uppföljning av beviljade insatser, registrering av utförd tid för rätt debitering och dokumentation kopplat till verksamhetsprogram för ökad kvalité för brukare


Digital läkemedelssignering
En app i mobil eller surfplatta där omvårdnadspersonal signerar när de överlämnat medicinen till brukaren. Systemet larmar vid försenad/utebliven signering. Sjuksköterska registrerar/administrerar via webben(datorn) brukarens mediciner, personalens delegeringar och läkemedelskontroller.


Läkemedelsrobot
Med en läkemedelsrobot blir brukaren mera självständig, patientsäkerheten ökar och behovet av rutinmässiga läkemedels-relaterade besök minskar. Dosförpackat läkemedel placeras i roboten som sedan talar om för dig när det är dags att ta dina läkemedel.

lakrob

 


Sängsor
En digital resurs som sköter viss tillsyn och därmed frigör tid för personalen att användas till mer kvalificerad omsorg
En liten dosa(sensor) som placeras i brukarens säng. Sensorn känner av puls, andning och aktivitet. Under dygnets alla timmar registreras tid i säng eller när brukaren lämnat sängen.
Sängsor är mycket enkel att använda och ger oss en tydlig bild över brukarens sömn och aktivitetsmönster, ex hur många timmar per dygn tillbringas i sängen? Sover brukaren lugnt eller är hen orolig?  Underlaget gör att vi kan anpassa omvårdnaden individuellt utifrån brukarens behov såsom bedömning /uppföljning av ex medicinering/medicinändringar, anpassa tiden för besök från hemtjänst/nattpatrull m m
Personalen kan via en app i mobilen se vilka brukare som ligger i sängen och därmed kan få sova ostört och istället fokusera på de brukare som oroliga och kanske lämnat sängen, och är i behov av hjälp och stöd.


Nyckelfria medicinskåp
Medicinskåp som öppnas via mobiltelefon. Endast behörig personal kan öppna medicinskåpet, samtidigt registreras vem som öppnat och vilken tidpunkt. Detta ger en säker medicinhantering.


Digitala planeringstavlor på särskilt boende
Planering av brukarnas insatser under dygnet samt boendets övriga aktiviteter. Planeringstavlan ger en bra överblick över det som ska göras och påminner personalen så att inget missas eller glöms bort.


Städrobot
Sköter städningen medan personalens tid kan nyttjas på ett bättre sätt.

stadriob

 


Smart TV på våra boenden
En Smart-tv är en tv som är utrustad med inbyggda kameror, mikrofoner samt internet. Med smart tv kan man göra mycket mer än att bara visa tv-program. Till exempel kan man se och prata med anhöriga via Skype, använda som ett hjälpmedel i demensvården eller ”medverka” på ett evenemang som sänds live


Wi-fi uppkoppling på äldreboendena
På våra äldreboenden finns möjlighet att koppla upp sig och använda internet.


 

tover

”Magiska bordet” Tovertafel
Magiska bord, eller som det heter -Tovertafel är en teknik som tagits fram för personer med demenssjukdom. Med en interaktiv projektor blir ett vanligt bord nästan magiskt. Det förvandlas till en aktiv spelyta som känner av deltagarnas rörelser över bordet.
Det finns en mängd olika vackra spel i fina färger och inget av dem går ut på att vinna, allt handlar om att ha kul, och att locka till rörelse och social interaktion.
Spelen  hjälper till att bryta passivitet, skapar glädje och gemenskap.

Tovertafel finns på våra äldreboenden och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.


frontpage flip

 

 

Socialförvaltningen i Bollnäs  arbetar aktivt med att införa olika former av digital teknik för att underlätta för våra brukare, anhöriga och personal.
Titta gärna i vår interaktiva broschyr: Välfärdsteknik i Bollnäs äldreomsorg

 

 

 

 

 

 

 Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Ingela Hedblom
Verksamhetsutvecklare
Tel:  0278- 269 81


Eva Lahenkorva
Verksamhetschef
Tel: 0278-252 75

 

Dela på Facebook