Bollnäs kommun har sedan länge haft en aktiv vänortsverksamhet. De första vänorterna som knöts till Bollnäs var Nykøbing Mors i Danmark och Flekkefjord i Norge. De bägge kommunerna blev vänorter till Bollnäs kommun redan år 1948.

Bollnäs har sex vänorter. Det bedrivs olika utbyten mellan vänorterna. Utbytena sker inom olika verksamheter beroende på respektive vänorts förutsättningar. Rent generellt kan sägas att utbytet till största delen sker mellan skolor och olika kultur- och idrottsföreningar. Vänorternas politiska ledning träffas med viss regelbundet för att diskutera innehåll och verksamhet i de utbyten man vill prioritera. Dessa träffar cirkulerar mellan vänorterna.

Kontakter för vänortsfrågor
Kommunen är angelägen om att stimulera det fortsatta utbytet mellan våra vänortskommuner. För ytterligare information angående vänortsverksamheten kontakta:

Ordföranden i Kulturnämnden:
Fredrik Nilsson
Tfn: 070-842 16 94
E-post: fredrik.nilsson@bollnas.se

Handläggaren för internationella frågor:
Inga Malm
Tfn: 0278-251 58, 073-275 46 87
E-post: inga.malm@bollnas.se

Bidrag för internationellt utbyte
Föreningar eller organisationer kan söka bidrag hos kommunen för att underlätta och stimulera till ett utbyte. Kommunen prioriterar ungdomsutbyte inom områdena kultur och fritid. Bidrag för sådant utbyte kan sökas på kommunstyrelsekontorets enhet för föreningsstöd, se nedan:

När det gäller frågor, angående ansökan om bidrag, kontakta:
Mats Hägglund, Föreningsstöd
Tfn: 0278-251 37
E-post: mats.hagglund@bollnas.se

De vänorter Bollnäs kommun, idag har träffat formellt vänortsavtal med, är följande:

Danmark – Nykøbing Mors
Nykøbing Mors kommun ligger på en ö vid södra delen av Limfjorden på Nordvästliga Jylland. Nykøbing Mors är en del av Viborgs län. En gammal stad som grundlades redan år 1299.

Antal invånare idag: ca 22 500. De näringar som förekommer mest är musselodling- kaviartillverkning, tillverkning av byggnadsmaterial, främst byggnadssten s.k. molersten. Blev vänort till Bollnäs år 1948.

Hemsida: www.mors.dk

Norge – Flekkefjord
Flekkefjords kommun ligger vid Västerhavet i Vest-Agders-fylke i Sörlandet. Största näringar är laxodlingar, skeppsvarv – mekanisk industri. I Flekkefjord finns Norges enda fabrik för spel och pussel.

Antal invånare idag: ca 9 000. Blev vänort till Bollnäs år 1948.

Hemsida: www.flekkefjord.kommune.no

Finland – Kankaanpää
Kankaanpää kommun ligger 54 km nordost om Björneborg (Pori) och ca 200 km norr om Helsingfors. Handels- och servicecentrum för norra delen av distriktet Satakunta(län). Största arbetsplats är en militär utbildningsanläggning Niinisalo Garrison. Där utbildas varje år ca 5 000 personer. Knappt hälften för olika FN-uppdrag. Anläggningen har idag 400 anställda.
Har lång tradition som producent av byggnads- tegel.

Antal invånare idag: ca 13 000. Blev vänort till Bollnäs år 1950. Kankaanpää hade varit en s.k. ”fadderort” till Bollnäs sedan 1939. Denna verksamhet var omfattande i Sverige, p.g.a. 2:a världskrigets konsekvenser för Finland.

Hemsida: www.kankaanpaa.fi

Tyskland – Misburg/Anderten
Misburgs kommun ligger 8 km utanför Hannover. Kan betraktas, som en förstad, till den stora ”mässtaden” Hannover. Typisk tysk industristad med större anläggningar för produktion av el, cement och stål.

Antal invånare idag: ca 20 000. Blev vänort till Bollnäs år 1960.

Hemsida: www.hannover.de

England – Shepton-Mallet
Kommunen Shepton-Mallet ligger i grevskapet (län) Somerset i sydvästra England. Agrikulturell bygd som idag förvandlats till ett engelskt ”Gnosjö”, med moderna småföretag, främst inom läder, transporter, datakommunikation och lådvinsproduktion. Där finns också en större kriminalvårdsanstalt.

Antal invånare idag: ca 8 000. Blev vänort till Bollnäs år 1991. Kontakter med Shepton-Mallet har förekommit, på inofficiell basis, under många år tidigare.

Hemsida: www.sheptonmallet.org

Lettland – Ogre
Ogre kommun ligger 30 km sydost om huvudstaden Riga. Jordbruksbygd, med tillhörande näringsverksamheter, bl.a. sågverksprodukter. Där finns också en textilfabrik med ca 4.000 anställda. Mycket konsthantverk i framförallt läder och lera.

Antal invånare idag: ca 26 500. Blev vänort till Bollnäs år 1992.

Hemsida: www.ogre.lv