”Hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa.När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld, våld och dödligt våld” (Skr.2007/08:39)


Kollektiv kontroll
Inom hederskulturen bestämmer släkt och familj. Du får inte bestämma själv. Även om du vill göra det. Om du inte följer familjen och släktens regler kan du straffas. Straff används mot egna familjemedlemmar. Även andra som du tycker om kan straffas. Hedersrelaterat våld och förtryck används för att få personer att följa familjen och släktens regler t ex : dina åsikter respekteras inte. Du får inte bära vilka kläder du vill. Du tvingas dölja din kropp, ditt hår. Du får inte träffa vilka vänner du vill eller någon av motsatt kön. Du får inte vistas där du vill. Du måste vara hemma särskilda tider. Du får inte få välja utbildning eller jobb själv. Du får inte välja partner, om du vill ha sex eller inte ha det. Familjen/släkten bestämmer vem du ska gifta dig. Ett löst rykte som någon sprider om dig kan vara förenat med livsfara. Ryktet behöver inte ens vara sant. Att begränsa och kontrollera en människa är fel och strider mot de mänskliga rättigheterna och svensk lag. I sin yttersta form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld. Det handlar om att familjen, släkten anser att de ibland måste straffa dig så hårt för att få tillbaka en förlorad heder. Så får ingen göra mot dig. Så får ingen göra mot andra. Familjen och släktens bestämmelser och regler bryter mot lagen. Det betyder att det är förbjudit i Sverige.


Drabbar inte ”bara” flickor/Kvinnor
Våld och förtryck drabbar inte endast flickor och kvinnor utan även pojkar och män. Både män och kvinnor kan vara förövare. Våldet är godkänt av din familj och släkt. Det grövsta våldet är i regel välplanerat och både kvinnor och män kan utsättas. Hbtq-personer kan bli utsatta på grund av att deras sexuella läggning inte accepteras. Inom hederskulturen är homosexualitet förbjudet.

Könsstympning, äktenskapstvång och omvändelseresa
En avskyvärd sedvänja inom hederskulturen är könsstympning av unga flickor. I Sverige är det ett brott som kan bestraffas. Oavsett om det inte är straffbart på den plats där könsstympningen utförs. Enbart försök och förberedelse till könsstympning är straffbart. Att låta bli att avslöja brott när det planeras eller pågår är straffbart. Att tvinga någon att gifta sig mot personens vilja är också ett brott i Sverige. Den som planerar eller förbereder att gifta bort någon med tvång begår en brottslig handling. Förövaren kan straffas i Sverige även om brottet har begåtts utomlands. Personer inom hbtq skickas till hemlandet på så kallade omvändelseresa vilket syftar till ”att bota” en person att inte älska någon av samma kön.


Vill du veta mer om hedersrelaterat våld och förtryck
Hedersförtryck
Nationellt centrum för kvinnofrid
Våldsfri vardag
RFSU om heder och våld


Broschyrer:
pdfFörbud mot kvinnlig könsstympning

pdfVåld mot äldre

pdfTill dig som fyllt 18 år


Hitta hjälp – hit kan du vända dig
Socialtjänstens öppenvård
Kvinnojouren Stöttan
Brottsofferjouren Bollnäs
Kvinnofridslinjen
Unizon kvinnojourer
Somaya kvinnojour
Polisen 
Tjejers rätt i samhället

 

Alla människor har rätt att älska den dom själva vill. Alla människor har rätt till en våldsfri vardag. Att bli utsatt för våld är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och den som utövar våld begår en brottslig och avskyvärd handling mot dig.
Så här behöver du inte ha det. Det finns hjälp att få. Vi vill hjälpa dig. 

Kontaktuppgifter:
I en akut situation ring alltid 112
Sjukvårdsupplysningen 1177

Gäller det ansökan om hjälp eller  en orosanmälan för vuxen ring : 0278- 256 04 (Måndag,tisdag, onsdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Torsdag: 13.00-16.00, Fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30) eller använd vår e-tjänst:

Stöd vid våld i nära relation, för vuxna över 18 år 

 

Om det finns barn i familjen gör en orosanmälan för barn och ungdom  via vår e-tjänst: orosanmälan eller ring : 0278- 252 02 (Måndag och tisdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30,
onsdag: 13.00-16.00, torsdag och fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30)

Socialförvaltningens Individ och familjeomsorg – öppettider och kontakt
Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 13.00-16.00
Onsdag: 8.00-12.00 och 13.00-14.30
För information kan du ringa receptionen på telefon 0278-251 90. Alla socialsekreterare nås också via kommunens växel 0278-250 00.

Telefontid reception
Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 12.30-16.30
Onsdag:8.00-12.00 och 12.30-14.30
E-post adress är: social.forv@bollnas.se

Öppenvården
Öppenvårdens stödtelefon för konflikter i familjen och våld i nära relation, direktnummer 073-087 87 26.
Telefontider: Måndag,tisdag,torsdag och fredag 08.30-11.30 och 13.00-14.30
Onsdag 13.00-14.30

Socialjour efter kontorstid
Måndag–torsdag kl. 17.00–23.00
Fredag kl. 17.00–02.00
Lördag kl. 16.00–02.00
Söndag kl. 16.00–23.00 telefon 026 – 10 02 25

Amel mottagningen
Tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/könsstympning. De tar emot remisser från t ex sjukvården men du behöver inte ha en remiss för att komma dit. Det betyder att du kan ringa själv och boka tid!
Telefonnummer: 08 -616 27 00. Du kan kontakta dem måndag, tisdag , onsdag, torsdag: 08.00- 12.00 samt 13.00- 15.00 Fredag: 08.00- 12.00

 

Panik! Lämna sidan