Människohandel innebär rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer genom hot eller bruk av våld eller andra former av tvång bortförande bedrägeri vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en annan person i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande skall innebära åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande tvångsarbete eller slaver eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor träldom eller avlägsnade av organ”(FNs konvention- Palermoprotokollet)

Ingen får inte köpa eller sälja en människa. Det är förbjudet säger lagen. Det kallas också människohandel. Flickor, kvinnor, pojkar och män utsätts på olika sätt för det i Sverige. Att köpa sexuella tjänster är också förbjudet. Den som gör det begår ett brott. Att sälja sexuella tjänster är inte förbjudet i Sverige. Om du gör det är det inte brottsligt. Men du kan må dåligt av det. Vi vill att du ska få må bra och vi kan hjälpa dig.
Lagen säger att socialtjänsten ska hjälpa personer som befinner sig i en svår situation. Men andra kan också hjälpa dig. T ex Kvinnojour eller brottsofferjour kan göra det. Det vanligaste stället att köpa och sälja sex är på nätet. Sexannonser sprids via appar och sociala medier. Även sexuella tjänster mot betalning. Det kallas ”sex mot ersättning”. Med ersättning menas inte bara pengar. Ersättning kan också vara presenter, alkohol och droger. Det kan också vara att få någonstans att bo. Men ingen betalning är okej.

Människor som inte mår bra kan ibland göra saker för att skada sig själv. T ex kanske du tycker att du inte är lika mycket värd som andra människor. Det är inte sant, du är alltid lika värdefull som alla andra. Det spelar t ex ingen roll om du är fattig eller rik. Om du är sjuk eller frisk. Om du dricker alkohol eller använder droger. Om du kommer från Sverige eller från något annat land. Eller någonting annat. Ingen får utnyttja dig på det här sättet. Även om du själv säger att det är okej. Då gör de fel. Det är förbjudet att köpa sex.

Jämställdhetsmyndigheten jobbar också för att hjälpa människor. Det finns ett återvändandeprogram som drivs av den Internationella Migrationsorganisationen (IOM) i Helsingfors. Programmet hjälper den som vill lämna prostitution eller annat utnyttjande. T ex genom att minska riskerna för att hamna i handeln vid hemkomsten. Den som vill får hjälp och stöd. Både före, under hemresan samt en tid efter hemkomst.

Människohandel med barn är också förbjudet. Barnet blir kränkt på många olika sätt. T ex genom sex. Att barnet måste göra andra saker som är förbjudet. Att barnet tvingas att arbeta. Att barnet måste tigga. Allt våld är skadligt för barns hälsa och utveckling. Alla barn har rätt till en våldsfri barndom. Om du tror att ett barn är utsatt klicka här: orosanmälan

Några grupper anses löpa extra stor risk att börja sälja sexuella tjänster:

  • Tidigare utsatt för sexuella övergrepp – nästan 80 procent av unga som har haft sex mot ersättning har tidigare utsatts för sexuella övergrepp.
  • Hbtq-personer. Studier visar att sex mot ersättning är betydligt vanligare bland hbtq-personer än hos andra grupper, särskilt bland män inom gruppen. 
  • Personer med funktionsnedsättningar kan ha större risk att utnyttjas sexuellt. Det kan bero på att de kan ha svårt att lita på sin egen känsla och inte vågar berätta att de utsatts för övergrepp eller utnyttjande.
  • Personer utan uppehållstillstånd och vissa EU-medborgare kan ha svårt att försörja sig och då kan sex mot ersättning vara en utväg. Dessa personer kan också vara offer för människohandel för sexuella ändamål och tvingas till att sälja sexuella tjänster. 
  • Personer med missbruks- och beroendeproblem. Studier visar att personer som har sex mot ersättning använder mer droger. Kvinnor dricker mer alkohol. Alkohol och droger används som betalning.
  • För en person som har haft sex mot ersättning kan det ibland vara svårt att sluta. Jobbiga saker som du inte vill minnas kommer tillbaka. Både minnen och känslor kan vara jobbiga att bära.

 

Vill du veta mer om våld och övergrepp
Jämställdhetsmyndigheten om prostitution och människohandel
Nationellt centrum för kvinnofrid
Våldsfri vardag
Polisen om människohandel 
Stiftelsen 1000 möjligheter om köp av sex

 

Broschyrer:
pdfVåld mot äldre

pdfFör dig som fyllt 18 år


Hitta hjälp – hit kan du vända dig
Socialtjänstens öppenvård
Kvinnojouren Stöttan
Brottsofferjouren Bollnäs
Kvinnofridslinjen
Unizon kvinnojourer
Somaya
Polisen hjälp och stöd

Alla människor har rätt till en våldsfri vardag. Att bli utsatt för våld är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och den som utövar våld begår en brottslig och avskyvärd handling mot dig.
Så här behöver du inte ha det. Det finns hjälp att få. Vi vill hjälpa dig. 

Kontaktuppgifter:

I en akut situation ring alltid 112
Sjukvårdsupplysningen 1177

Gäller det ansökan om hjälp eller  en orosanmälan för vuxen ring : 0278- 256 04 (Måndag,tisdag, onsdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Torsdag: 13.00-16.00, Fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30) eller använd vår e-tjänst:

Stöd vid våld i nära relation, för vuxna över 18 år 

 
Om det finns barn i familjen gör en orosanmälan för barn och ungdom  via vår e-tjänst: orosanmälan eller ring : 0278- 252 02 (Måndag och tisdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30,
onsdag: 13.00-16.00, torsdag och fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30)Socialförvaltningens Individ och familjeomsorg – öppettider och kontakt
Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 13.00-16.00
Onsdag: 8.00-12.00 och 13.00-14.30
För information kan du ringa receptionen på telefon 0278-251 90. Alla socialsekreterare nås också via kommunens växel 0278-250 00.

Telefontid reception:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 12.30-16.30
Onsdag:8.00-12.00 och 12.30-14.30
E-post adress är: social.forv@bollnas.se

Öppenvården
Öppenvårdens stödtelefon för konflikter i familjen och våld i nära relation, direktnummer 073-087 87 26.
Telefontider: Måndag,tisdag,torsdag och fredag 08.30-11.30 och 13.00-14.30
Onsdag 13.00-14.30

Socialjour på icke kontorstid
Måndag–torsdag kl. 17.00–23.00
Fredag kl. 17.00–02.00
Lördag kl. 16.00–02.00
Söndag kl. 16.00–23.00 telefon 026 – 10 02 25

 

Resekurage
Varje år reser hundratusentals svenskar utomlands. Du kanske är en av dem. Men på din resa kan du råka bli vittne till sexuell exploatering av barn där andra turister är förövare, svenska såväl som utländska. Om du ser misstänkt sexuell exploatering av barn på din resa är det viktigt att du tar kontakt med polis så fort som möjligt. Detta kan du göra på något av följande sätt:
Tipsa lokal polis direkt på din resedestination
Ringa polisen i Sverige på: 114 14.
Ringa polisen från utlandet på: +46 77 114 14 00.
Vill du veta mer: Resekurage

Panik! Lämna sidan