”Våld är en handling riktad mot en person som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker, får den person att göra något mot sin vilja eller att avstå att göra något som den vill” (Per Isdal, 2001)
Kärleken är fri. Det betyder att du har rätt att älska vem du vill. Du bestämmer själv. Ingen annan får bestämma det. Du får älska vem som helst, oavsett var personen kommer ifrån. Du får älska någon av samma kön eller någon av motsatt kön. Kärleksrelationer kan vara superhärliga. Kärleksrelationer kan också vara superjobbiga. Så kan det kännas för alla. Men kärleksrelationer ska aldrig vara våldsamma, hotfulla, eller farliga. Kärleksrelationer ska inte få dig att må fysiskt eller psykiskt dåligt. Då är det inte kärlek. Då är det bara en dålig relation utan kärlek. Där ska du inte vara. Kärleksrelationer ska alltid vara respektfulla. Sex ska vara härligt. Sex ska inte vara farligt , tvingande eller kännas obehagligt. Det är bara du som själv bestämmer vad som känns okej för dig. Ingen annan får bestämma det. Den person som du är kär i och den person som är kär i dig ska alltid behandla hela dig med respekt. Genom att lyssna på dig, respektera dina åsikter och din vilja. Du ska också behandla den du är kär med samma respekt.

Men ibland så är det inte så. Det som först kan verka fint och kärleksfullt i början av en relation kan istället bli en otäck, skrämmande och mycket farlig plats att vara på. Den du älskar är svartsjuk. Kanske dricker personen för mycket. Använder droger. Säger att du är ful och dum. Hindrar dig från att träffa dina vänner. Bestämmer hur du ska se ut. Förstör dina saker. Tar dina pengar. Tar din medicin. Tvingar dig att göra saker du inte vill göra. Hindrar dig att göra saker som du vill göra. Hotar dig. Skrämmer dig. Gör dig illa. Både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Går igenom din telefon. Din dator. Bevakar dina sociala media. Skriver dåliga saker om dig. Sprider bilder på dig. Begränsar hela ditt liv på alla tänkbara sätt. Så ska det inte vara. Du är inte ensam, det finns fler som har det så här och som lever i en dålig relation. Alla kan få hjälp. Du kan få hjälp. Det är aldrig ditt fel. Den som väljer att begränsa, tvinga, hota och skada dig, har alltid hela ansvaret. Det kan kännas mycket svårt för dig att lämna relationen. Fast den är dålig. Men det är livsviktigt att du ändå väljer att göra det!

Vissa människor tror kanske att unga relationer är enklare än de relationer som äldre har. Det är fel. En våldsam relation är precis lika dålig oavsett ålder, den är också precis lika farlig! Forskningen säger att unga relationer är lika skadliga, hotande, skrämmande och våldsamma som de relationer äldre har. Relationen är lika svår att bryta. Men fast din partner hotar, skrämmer och är våldsam mot dig så kan känslorna ändå finnas kvar. Det kan finnas stunder som det känns bra i relationen. Det är de stunderna som du vill ha tillbaka. Hela tiden. Men det blir inte så. Om någon som du är kär i väljer att behandla dig så här illa så ska du inte vänta. Det kan vara livsfarligt för dig. Välj att avsluta relationen.

För om någon som du älskar ändå väljer att skada, hota och skrämma dig. Göra dig illa. Tvinga dig till saker du inte vill göra. Förföljer dig. Tvingar dig att avstå från saker du vill göra. Är farlig. Då behöver den personen hjälp att hitta ett annat sätt. Du kan inte hjälpa den personen. Men det finns hjälp att få. Både för dig som väljer att utsätta någon för våld och för dig som blir utsatt för våld.

För dig som utsätter någon annan för våld finns hjälp att få. Hjälp att förstå vad som är våld i nära relation. Lära dig att hantera din ilska. Lära dig hur du ska hantera dina känslor. Lära dig att se konsekvenser av våldet. Du kan få rådgivning, samtal och behandling. Det är viktigt att du söker hjälp. Det är skadligt även för dig att utsätta andra för våld. Ilska föder ilska. Våld föder våld. Du befinner dig själv i en farlig situation. Det är viktigt att hitta ett annat sätt än att använda våld. Det är svårt själv att hitta alla svar.

För dig som blivit utsatt för våld eller som befinner dig i en våldsam situation är viktigt att få prata med någon om det som du varit med om. Om det som du är med om. Alla känslor. Bearbetning av att leva i en våldsam situation. Eller varit där. Besvikelsen varför det blev som det blev. Rädslan. Sorgen. Skadorna. Traumat. Du kanske skäms eller känner skuld. Du funderar på varför du inte gick därifrån. Varför du inte går. Gjorde slut. Fortsätter. Varför du gick med på saker du inte ville göra. Varför du gick med på att bli begränsad. Varför du fortfarande gör det. Vänner som ställer frågor. Familjen som ställer frågor. Det är svårt att själv hitta alla svar.

Vill du veta mer om våld och övergrepp
Nationellt centrum för kvinnofrid
Våldfri vardag
Unizon kvinnojourer
BRIS
UMO om våld och kränkningar
Unga relationer
Stiftelsen 1000 möjligheter om våld
Polisen om grooming
Koll på soc
UMO på flera språk (Youmo)


Broschyr: pdfFör dig som fyllt 18 år

Är du nyfiken på hur du är som partner? I detta test får du svara på frågor kring ditt beteende i din relation:
Allemanstestet

Hitta hjälp – hit kan du vända dig
Kvinnojouren Stöttan
Unizon kvinnojourer
Brottsofferjouren Bollnäs
Kvinnofridslinjen
Somaya
Polisen -brott i nära relation
Polisen - hjälp och stöd
RFSU våld och övergrepp
Föreningen storasyster - stöd och hjälp
Chat - killfrågor
Chat - Unga relationer ( Är du i en dålig relation eller vet du någon som är? Chatta med oss! — Unga Relationer öppen alla dagar klockan 20-22 för dig mellan 15-20 år)

Nätvandrarchatten( Svenska Kyrkan, öppen måndag och onsdag klockan 19-22 för dig som är mellan ca: 12- 25 år. Du får prata om precis vad du behöver och vill. Du är välkommen om du bara vill småprata med någon trygg vuxen, eller om du vill prata om något som känns svårt och jobbigt för dig. För oss spelar det ingen roll vilket kön du identifierar dig som, vilken religion eller tro du känner dig hemma i, eller om du inte tror på något eller någon alls

ECPAT har en stödlinje för barn och unga: ECPAT
Hjälp och råd om sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL För dig under 18 år.

Telefon: 020-112 100 (Gratis-du behöver inte berätta vad du heter om du inte vill)
Öppet 9-16 måndag-fredag
Man kan även maila in frågor och funderingar

 

Du kan tala med din mentor, skolsköterska, kurator eller lärare. Eller någon annan vuxen i din närhet som du litar på. Det kan t ex. vara en granne, en kompis föräldrar eller ett äldre syskon. Det kan vara din tränare, eller någon i din närhet som du känner dig trygg med. Det är viktigt att du ber om hjälp även om det kan kännas svårt och ibland även kan kännas pinsamt. Alla människor behöver hjälp ibland. Du med. Du kan berätta om det du varit med om på flera sätt. Du kan skriva ner det, du kan fotografera eller spela in vad som händer i relationen. Viktigast av allt är att du tar dig ur den!
För dig som är vän med någon som lever i en våldsam relation. Eller är vän med någon som utövar våld mot någon i en nära relation. Bär inte hemligheten! Du både ska och får berätta om den för någon vuxen. Ingen annan kan bestämma att du inte får berätta. Inte ens din vän. Eller din väns partner. Du bestämmer själv. Ansvaret är inte ditt att bära. Myndigheter däremot har ansvar för att hjälpa din vän, tex socialtjänst och polis.

Alla människor har rätt till en våldsfri vardag. Att bli utsatt för våld är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och den som utövar våld begår en brottslig och avskyvärd handling mot dig. 
Så här behöver du inte ha det. Det finns hjälp att få. Vi vill hjälpa dig.

Kontaktuppgifter:
I en akut situation ring alltid 112
Sjukvårdsupplysningen 1177

Gäller det ansökan om hjälp eller  en orosanmälan för vuxen ring : 0278- 256 04 (Måndag,tisdag, onsdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Torsdag: 13.00-16.00, Fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30) eller använd vår e-tjänst:

Stöd vid våld i nära relation, för vuxna över 18 år 

 
Om det finns barn i familjen gör en orosanmälan för barn och ungdom  via vår e-tjänst: orosanmälan eller ring : 0278- 252 02 (Måndag och tisdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30,
onsdag: 13.00-16.00, torsdag och fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30)

Socialförvaltningens Individ och familjeomsorg – öppettider och kontakt
Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 13.00-16.00
Onsdag: 8.00-12.00 och 13.00-14.30
För information kan du ringa receptionen på telefon 0278-251 90. Alla socialsekreterare nås också via kommunens växel 0278-250 00.

Telefontid reception:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 12.30-16.30
Onsdag:8.00-12.00 och 12.30-14.30
E-post adress är: social.forv@bollnas.se

Öppenvården
Öppenvårdens stödtelefon för konflikter i familjen och våld i nära relation, direktnummer: 073-087 87 26.
Telefontider: Måndag,tisdag,torsdag och fredag 08.30-11.30 och 13.00-14.30
Onsdag 13.00-14.30

Socialjour på icke kontorstid
Måndag–torsdag kl. 17.00–23.00
Fredag kl. 17.00–02.00
Lördag kl. 16.00–02.00
Söndag kl. 16.00–23.00 telefon: 026 – 10 02 25

 

Panik! Lämna sidan