”Våld är en handling riktad mot en person som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker, får den person att göra något mot sin vilja eller att avstå att göra något som den vill” (Per Isdal, 2001)

Våld kan drabba vem som helst, det är aldrig den som utsätts för våld som bär ansvar. Alla former av våld är skadliga för din hälsa och ditt välbefinnande. Både den psykiska och fysiska hälsan försämras. Det finns tragiskt nog otaliga sätt att bruka våld på, t ex: fysiskt, att någon slår eller nyper. Sexualiserat, du tvingas utföra eller se på sexuella handlingar. Latent, med en blick kan någon få dig att avstå att göra något du vill. Psykiskt, genom kränkningar och hot. Materiellt, någon förstör saker av värde för dig. Riktat mot din funktionsnedsättning, hjälpmedel du behöver ha i din vardag försvinner. Ekonomiskt, du får inte behålla dina pengar eller någon tvingar dig att ta lån. Våld kan också riktas mot ett husdjur. Digitalt våld, någon sprider bilder på dig eller inte lämnar dig ifred på social medier. Försummelse är också våld, när du inte får din medicin eller få gå i smutsiga kläder. Isolering och inte få träffa vem du vill är också våld. Separations våld är också våld, när dina barn utnyttjas som ett medel för att komma åt dig. Det är viktigt att snabbt agera för att få stopp på allt våld barn upplever. Våld är skadligt för barnets hälsa och utveckling på både kort och lång sikt.

All kärlek ska bygga på respekt. Men ibland så är det inte så. Det som först kan verka fint och kärleksfullt i början av en relation kan istället bli en otäck, skrämmande och mycket farlig plats att vara på. Den du älskar är svartsjuk. Kanske dricker personen för mycket. Eller använder droger. Kallar dig fula saker. Hindrar dig från att träffa dina vänner. Eller arbetskamrater. Bestämmer hur du ska se ut. Förstör dina saker. Tar dina pengar. Eller din medicin. Tvingar dig att göra saker du inte vill göra. Hindrar dig att göra saker som du vill göra. Hotar dig. Skrämmer dig. Gör dig illa. Både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Går igenom din telefon. Din dator. Bevakar dina sociala media. Skriver dåliga saker om dig. Sprider bilder på dig. Bevakar alla steg du tar. Begränsar hela ditt liv på alla tänkbara sätt. Så ska det inte vara. Du är inte ensam, det finns fler som har det så här och som lever i en dålig relation. Alla kan få hjälp. Du kan få hjälp. Det är aldrig ditt fel. Den som väljer att begränsa, tvinga, hota och skada dig, har alltid hela ansvaret. Det kan kännas mycket svårt för dig att lämna relationen. Fast den är dålig. Men det är livsviktigt att du ändå väljer att göra det!

För dig som blivit utsatt för våld eller som befinner dig i en våldsam situation är viktigt att få prata med någon om det som du varit med om. Det som du är med om. Alla känslor. Bearbetning av att leva i en våldsam situation. Eller varit där. Besvikelsen varför det blev som det blev. Rädslan. Sorgen. Skadorna. Traumat. Du kanske skäms eller känner skuld. Du funderar på varför du inte gick därifrån. Varför du inte går. Gjorde slut. Fortsätter. Varför du gick med på saker du inte ville göra. Varför du gick med på att bli begränsad. Varför du fortfarande gör det. Vänner som ställer frågor. Familjen som ställer frågor. Det är svårt att själv hitta alla svar.


Vill du veta mer om våld och övergrepp
Nationellt centrum för kvinnofrid
Våldsfri vardag 
ROKS om normaliseringsprocessen
Jämställdsmyndigheten - BERÄTTELSER FRÅN #METOO-UPPROPEN                         

Broschyrer:
pdfVåld mot äldre  

pdfTill dig som fyllt 18 år


Hitta hjälp – hit kan du vända dig
Socialtjänstens öppenvård
Kvinnojouren Stöttan
Brottsofferjouren Bollnäs
Kvinnofridslinjen
Unizon Kvinnojourer
Somaya
Polisen, brott i nära relation
Polisen, hjälp och stöd
Mind.se

Alla människor har rätt till en våldsfri vardag. Att bli utsatt för våld är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och den som utövar våld begår en brottslig och avskyvärd handling mot dig. 
Så här behöver du inte ha det. Det finns hjälp att få. Vi vill hjälpa dig. 

Kontaktuppgifter:
I en akut situation ring alltid 112

Sjukvårdsupplysningen 1177

Gäller det ansökan om hjälp eller  en orosanmälan för vuxen ring : 0278- 256 04 (Måndag,tisdag, onsdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Torsdag: 13.00-16.00, Fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30) eller använd vår e-tjänst:

Stöd vid våld i nära relation, för vuxna över 18 år 


Om det finns barn i familjen gör en orosanmälan för barn och ungdom  via vår e-tjänst: orosanmälan eller ring : 0278- 252 02 (Måndag och tisdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30,
onsdag: 13.00-16.00, torsdag och fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30)

Socialförvaltningens Individ och familjeomsorg – öppettider och kontakt
Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 13.00-16.00
Onsdag: 8.00-12.00 och 13.00-14.30
För information kan du ringa receptionen på telefon 0278-251 90. Alla socialsekreterare nås också via kommunens växel 0278-250 00.

Telefontid reception:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 12.30-16.30
Onsdag:8.00-12.00 och 12.30-14.30
E-post adress är: social.forv@bollnas.se

Öppenvården
Öppenvårdens stödtelefon för konflikter i familjen och våld i nära relation, direktnummer: 073-087 87 26.
Telefontider: Måndag,tisdag,torsdag och fredag 08.30-11.30 och 13.00-14.30
Onsdag 13.00-14.30

Socialjour på icke kontorstid
Måndag–torsdag kl. 17.00–23.00
Fredag kl. 17.00–02.00
Lördag kl. 16.00–02.00
Söndag kl. 16.00–23.00 telefon: 026 – 10 02 25

Panik! Lämna sidan