Har du frågor eller funderingar? Eller vill du bara komma i kontakt med någon av oss? Då är du välkommen att ringa till Bollnäs kommuns växel på tfn 0278-250 00 eller till vårt kontor på Gatuenheten på tfn 0278-252 16.

Observera att vi tyvärr inte kan svara alla gånger du ringer till oss. Vi arbetar mycket ute och kan därför ha svårt att ta dina samtal alla gånger. 

Du kan därför även mejla oss på gatuenheten@bollnas.se Klicka på namnet du vill e-posta till så kommer du till E-posten. Bollnäs kommuns växel   0278-250 00
Gatuenheten   0278-252 16
     
Ansvarsområde Namn  
     
Gator och vägar    
Gatuchef Urban Kling  
Vinterväghållning och park Inga-Lill Rundgren  
Vägarbeten Pär Edlund  
Drift och underhåll Stefan Valfridsson  
Enskilda vägar Ulf Carlsson  
Journummer   070-327 55 90
     
Trafik och tillstånd    
Trafikfrågor & parkeringstillstånd Emil Göthlund  
Grävtillstånd Ulf Carlsson  
Transporttillstånd Stefan Valfridsson  
Upplåtelse av allmän platsmark Polisen 114 14
     
Bilpoolen    
Chef Bilpoolen Pauli Sepänaho 0278-25875
     
Vatten och avlopp    
Felanmälan Helsingevatten AB 0271-574 44
     
Övrigt    
Belysning Stefan Valfridsson  
Klotter Inga-Lill Rundgren  
Torghandel Emil Göthlund