Vår värdegrund

Vår gemensamma värdegrund är de värderingar som anställda inom Bollnäs kommun har kommit överens om och som förenar oss. Den visar vad medarbetarna tycker är viktigt och är ett stöd för oss i vårt dagliga arbete. Värdegrunden är också är en viktig ledstjärna för hur medarbetarna ska vara mot varandra och de vi är till för. Anställda i Bollnäs kommun förväntas stå bakom och följa vår värdegrund.

Våra värdeord

Modiga

• Vi är nytänkande och vill utmana oss själva
• Vi vågar ta ansvar

Medskapande

• Vi medverkar i utvecklingen av vår organisation och det egna arbetet
• Vi har en positiv attityd och hjälper varandra att lyckas

Förtroende

• Vi möter varje individ med respekt utifrån alla människors lika värde
• Vi är öppna och ärliga och lär av våra misstag

Professionell

• Vi tar ansvar för att ha rätt kunskap och kompetens samt möter varje situation med ett professionellt förhållningssätt
• Vi arbetar socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 mars 2022 kl. 15.59

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot