Vår värdegrund

Vår gemensamma värdegrund är de värderingar som anställda inom Bollnäs kommun har kommit överens om och som förenar oss.

Vår värdegrund visar vad medarbetarna tycker är viktigt och är ett stöd för oss i vårt dagliga arbete. Värdegrunden är också är en viktig ledstjärna för hur medarbetarna ska vara mot varandra och de vi är till för. Anställda i Bollnäs kommun förväntas stå bakom och följa vår värdegrund.

Våra värdeord

Modiga

• Vi är nytänkande och vill utmana oss själva.
• Vi vågar ta ansvar.

Medskapande

• Vi medverkar i utvecklingen av vår organisation och det egna arbetet.
• Vi har en positiv attityd och hjälper varandra att lyckas.

Förtroende

• Vi möter varje individ med respekt utifrån alla människors lika värde.
• Vi är öppna och ärliga och lär av våra misstag.

Professionell

• Vi tar ansvar för att ha rätt kunskap och kompetens samt möter varje situation med ett professionellt förhållningssätt.
• Vi arbetar socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024 kl. 09.17

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: