Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA)

Alla kommuner har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fullföljt eller påbörjat sin gymnasieutbildning och som inte fyllt 20 år.

Ungdomar 16-20 år som är folkbokförda i Bollnäs kommun och som:

  • Inte genomför utbildning i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
  • Inte har gymnasieexamen (studiebevis är inte examen) eller gymnasiesärskolebevis.
  • Inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasie- eller gymnasiesärskola med godkänt resultat (exempelvis Folkhögskola allmän kurs).

Om du känner någon som kan omfattas av KAA, ta kontakt med oss. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Ansvarig personal arbetar under året på olika sätt för att identifiera ungdomar som tillhör KAA, kontakta ungdomar/vårdnadshavare om ungdomen är under 18 år och planera aktivitet.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har i uppdrag att motivera till att återuppta gymnasiestudier. Vägen dit ser olika ut, därför erbjuds samtal i syfte att ta fram en individuell handlingsplan med aktiviteter.

Handlingsplanen kan innehålla exempelvis besök hos studie- och yrkesvägledare, studiebesök samt information om arbetsmarknaden; exempelvis hur man söker arbete, praktik och friskvård.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2023 kl. 14.33

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot