Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA)

Lärare pratar med elev

Hemkommunen ska löpande under året hålla sig informerad om vilken sysselsättning ungdomar 16-20 år har (Skollagen 29 kap 9§). Kommunen ska föra ett register över ungdomar som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Ansvarig personal arbetar under året på olika sätt för att identifiera ungdomar som tillhör KAA, kontakta ungdomar/vårdnadshavare om ungdomen är under 18 år och planera aktivitet.

Ungdomar 16-20 år som är folkbokförda i Bollnäs kommun och som:

  • Inte genomför utbildning i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
  • Inte har gymnasieexamen (studiebevis är inte examen) eller gymnasiesärskolebevis.
  • Inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasie- eller gymnasiesärskola med godkänt resultat (exempelvis Folkhögskola allmän kurs).

Om du känner någon som kan omfattas av KAA, ta kontakt med oss. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har i uppdrag att motivera till att återuppta gymnasiestudier. Vägen dit ser olika ut, därför erbjuds samtal i syfte att ta fram en individuell handlingsplan med aktiviteter. Handlingsplanen kan innehålla exempelvis besök hos studie- och yrkesvägledare, studiebesök samt information om arbetsmarknaden; exempelvis hur man söker arbete, praktik och friskvård.

Ungdomar som omfattas av KAA har möjlighet att delta i projektet Omstart! Bollnäs som finansieras via Europiska socialfonden (ESF).

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2022 kl. 14.55

Sidfot