Statistik

Här hittar du länkar till statistik om Bollnäs kommun. Du hittar även vad framtida befolkningsprognoser säger kring utvecklingen av vår kommun.

Det finns mycket statistik och data om kommunen tillgänglig på andra myndigheters webbplatser. Du kan där jämföra kommuner med varandra eller med regionen eller hela landet.

I vår sammanfattade årsredovisning finns statistik om bland annat Bollnäs kommuns:

  • befolkning
  • utbildningsnivå
  • arbetslöshet
  • budget
  • driftskostnader.

Vår sammanfattade årsredovisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämförande statistik på Statistikmyndigheten (SCB)

På SCB:s webbplats hittar du statistik inom en rad olika områden, för såväl landet, regioner och kommuner.

Jämför Bollnäs med en annan kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Djupdykning i statistik om Sveriges kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämför olika verksamheter i Kolada

Här hittar du nyckeltal för kommuner och regioner inom ett stort antal områden. Du kan få informationen i tabellform, diagram eller på karta.

Jämför olika verksamheter i Bollnäs kommun med andra kommuners verksamheter på Koladas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skolverket

Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning.

Statistik på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Befolkningsprognos från Region Gävleborg

Region Gävleborg har sammanställt befolkningsprognoser för länet och kommunerna för år 2021-2050 som presenteras på deras webbplats.

Regiongavleborg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Befolkningsprognos från SCB

Välj befolkning och sedan befolkningsframskrivningar för att få fram prognosen i statistikdatabasen på SCBs webbplats.

Statistikdatabasen.scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfakta från Folkhälsomyndigheten

Information om kommuner och statistik om invånarna på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Statistik på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Statistik från Migrationsverket

Här hittar du statistik om bland annat antal inskrivna asylsökande i migrationsverkets mottagningssystem, ensamkommande barn, kommuntal och antal mottagna av kommunen.

Statistik på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Statistik från Arbetsförmedlingen

Här finns vecko- eller månadsstatistik för antal arbetssökande, lediga platser och arbetsmarknadspolitiska program per kommun.

Statistik på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Statistik från andra myndigheter

Ofta kan du även söka efter statistik på andra myndigheters webbplatser. SCB samlar in och publicerar ett urval av deras statistik vid fasta tidpunkter under året och då oftast som helårsdata.

En uppgiftslämnande myndighet kan ha

  • tätare rapportering (kanske vecko-, månads- eller kvartalsdata)
  • fler olika bakgrundsdata
  • och en snabbare publicering.

Statistiken anges då ofta som preliminär.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2024 kl. 08.27

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: