Ekonomi och budget

De pengar som kommer in till en kommun består till största delen av skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster.

Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten.

Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt kommuninnevånarna ska betala. Det sker i samband med att fullmäktige fastställer budgeten för kommande års verksamhet.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 september 2022 kl. 11.09

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot