Tillgänglighetsredogörelse

Den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur bollnas.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Den 2 mars 2022 publicerades webbplatsen bollnas.se. Vi har under arbetet med att ta fram den nya webbplatsen arbetat utifrån ett tillgänglighetsperspektiv med fokus på att webbplatsen ska uppfylla de lagstadgade tillgänglighetskraven. Vår ambition är att skapa en mycket bra användarupplevelse för alla som besöker bollnas.se.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Bollnas.se är delvis inte förenlig med nivå A och AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Läs mer om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När webbplatsen bollnas.se publiceras den 2 mars har vi uppskattat tillgängligheten utan fullständig granskning.

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Pdf:er, blanketter och andra publicerade dokument är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Det kan förekomma inkonsekventa länkbeskrivningar.
  • På webbplatsen finns sidor som är kopplade till externa leverantörer som vi inte kan garantera tillgängligheten på.
  • Vi textar numera i stort sett all film vi publicerar på bollnas.se, men vår webbplats kan ha några gamla filmer som inte uppfyller tillgänglighetskraven.
  • Eftersändningar av kommunfullmäktige är autotextade och därför kan felaktigheter förekomma i texten.
  • Våra filmer är inte syntolkade.

För ovanstående brister åberopar Bollnäs kommun undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för www.bollnas.se.

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen

Kontakta oss om du:

  • behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig
  • upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan
  • anser att vi inte uppfyller lagkravet.

Meddela oss via e-tjänsten Lämna synpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och välj kategorin webb och sociala medier.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Hur vi testat webbplatsen

Vi använder webbpubliceringsverktyget SiteVision som innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar upp många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Vår externa leverantör har enligt avtal levererat mallar enligt nivå A och AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Senaste bedömning

Webbplatsen publicerades den 2 mars 2022.
Redogörelsen uppdaterades senast den 28 mars 2024.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 mars 2024 kl. 12.36

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: